Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Zebranie sprawozdawcze OSP przy KM PSP w Grudziądzu

W piątek 29 marca  2019 r. w hotelu Marusza odbyło się zebranie sprawozdawcze członków OSP przy KM PSP w Grudziądzu. W zebraniu uczestniczyli także zaproszeni goście m.in.:

  • Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Grudziądzu – bryg. Dariusz Sengerski,
  • Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Grudziądzu – dh. Sławomir Chyła,
  • delegacja z sąsiedniej jednostki OSP w Szynychu.

Na spotkaniu podsumowano działalność jednostki w 2018 roku. Swoje sprawozdania przedstawili: prezes, naczelnik, skarbnik oraz komisja rewizyjna, na wniosek której, w głosowaniu jawnym druhowie udzielili absolutorium zarządowi jednostki. Przyjęto także plan budżetowy i działalności na rok 2019.

12

f t g m