Copyright 2020 - KM PSP Grudziądz

Zebranie sprawozdawcze OSP przy KM PSP w Grudziądzu

W piątek 29 marca  2019 r. w hotelu Marusza odbyło się zebranie sprawozdawcze członków OSP przy KM PSP w Grudziądzu. W zebraniu uczestniczyli także zaproszeni goście m.in.:

  • Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Grudziądzu – bryg. Dariusz Sengerski,
  • Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Grudziądzu – dh. Sławomir Chyła,
  • delegacja z sąsiedniej jednostki OSP w Szynychu.

Na spotkaniu podsumowano działalność jednostki w 2018 roku. Swoje sprawozdania przedstawili: prezes, naczelnik, skarbnik oraz komisja rewizyjna, na wniosek której, w głosowaniu jawnym druhowie udzielili absolutorium zarządowi jednostki. Przyjęto także plan budżetowy i działalności na rok 2019.

12

Przekaż 1% podatku za 2018 rok na rzecz OSP przy KM PSP w Grudziądzu

Pamiętaj – rozliczając swój PIT możesz wspomóc OSP przy KM PSP w Grudziądzu dzięki przekazaniu 1% podatku. Osoby, które zechcą to uczynić proszone są o wpisanie w formularzu PIT numeru KRS ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP - KRS 0000116212 z dopisem 1% dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu 86-300 Grudziądz ul. Strażacka 1 woj. KUJ-POM.

III walne zebranie OSP przy KM PSP w Grudziądzu

W piątek 26 stycznia 2018 r. w hotelu Rudnik odbyło się walne zebranie członków OSP przy KM PSP w Grudziądzu. Zebranie swoją obecności uświetnili zaproszeni goście:

  • Prezydent Grudziądza – Robert Malinowski,
  • Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Grudziądzu – bryg. Dariusz Sengerski,
  • Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Grudziądzu – dh. Sławomir Chyła,
  • delegacje z sąsiednich jednostek OSP z Rudy i Szynycha.

Na spotkaniu podsumowano działalność jednostki w 2017 roku. Nasi druhowie 18 razy wyjeżdżali do akcji ratowniczo – gaśniczych (15 miejscowych zagrożeń, 2 pożary, 1 alarm fałszywy).  Dużą uwagę poświęcono inwestycjom dokonanym w sprzęt ratowniczy i zaplecze socjalne w obiekcie przy ulicy Strażackiej. Dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego i pracy własnej członków OSP remonty pomieszczeń dobiegają końca, a jednostka jest coraz lepiej wyposażona. Następnie swoje sprawozdania przedstawili kolejno: prezes, naczelnik, skarbnik oraz komisja rewizyjna. Na wniosek tej ostatniej, w głosowaniu jawnym, Zarządowi jednostki członkowie udzielili absolutorium. Przyjęto także plan budżetowy i działalności na rok 2018. Na koniec wybrano 3 delegatów do Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Grudziądz, do którego nasza jednostka została zaproszona.

IMG 20180127 WA0001 IMG 20180127 WA0002 IMG 20180127 WA0007

fot. M. Barański

Walne zebranie OSP przy KM PSP Grudziądz

W dniu 17 marca w miejscowości Marusza odbyło się walne zebranie członków OSP przy KM PSP Grudziądz. Na spotkaniu tym dokonano podsumowania działalności jednostki w 2016 roku. Szczególną uwagę poświęcono pracom modernizacyjnym wykonywanym na obiekcie przy ul. Strażackiej. Swoje sprawozdania przedstawili: prezes, naczelnik, skarbnik oraz komisja rewizyjna. Na wniosek tej ostatniej, w głosowaniu jawnym, Zarządowi jednostki członkowie udzielili absolutorium. Następnie przyjęto plan budżetowy i działalności na rok 2017. W koleżeńskiej atmosferze druhowie dyskutowali na temat dalszego rozwoju jednostki oraz sposobu realizacji przyjętych planów.

zebranie OSP 1 zebranie OSP 2 zebranie OSP 3

Zmiany w OSP Ratownictwa Wodnego

 W dniu 03 października 2016 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej nr 2 przy ul. Strażackiej odbyło się nadzwyczajne sprawozdawcze zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego. Na zebraniu podjęto szereg uchwał, miedzy innymi o przyjęciu nowych członków w szeregi OSP ORW. Po zakończeniu formalności związanych z ich przyjęciem w dalszej części zebrania odczytano sprawozdania z działalności OSP oraz przedstawiono stan finansów jednostki. Dotychczasowy zarząd otrzymał absolutorium. W związku z planowanymi zmianami w strukturze wewnętrznej OSP poprzedni zarząd podał się do dymisji i na zasadzie wyborów wyłoniono nowy zarząd w składzie:

1.  Prezes Jacek Modliborski

2. v-ce Prezes Piotr Kołtacki

3. v-ce Prezes Rafał Cywiński

4. v-ce Prezes Jarosław Murgała

5. Naczelnik Tomasz Zdrojewski

6. Z-ca Naczelnika Krzysztof Chyliński

7. Sekretarz Anna Bałdyga

8. Skarbnik Alina Nagórska

9. Członek zarządu Roman Szczypior

Powołano także nowa komisję rewizyjną w składzie:

1. Przewodniczący Paweł Korgol

2. Członek Mateusz Cieślakiewicz

3. Członek Piotr Krajewski

Na zakończenie zebrania podjęto uchwalę o zmianie statutu jednostki oraz zmianie jej nazwy na Ochotniczą Straż Pożarną przy Komendzie Miejskiej PSP w Grudziądzu. (foto i teks: P Kołtacki )

zebranie_OSP.jpg zebranieosp2 zebranieosp3

f t g m