Copyright 2020 - KM PSP Grudziądz

Ważna zmiana w "Ogniku"

W związku z powtarzającymi się epizodami niepokoju, u dzieci zwiedzających Centrum Edukacji Przeciwpożarowej "Ognik", Komendant Miejski PSP w Grudziądzu podjął decyzję o podwyższeniu minimalnego wieku uczestników zajęć. Szczególne warunki jakie występują w pomieszczeniach edukacyjnych (częściowe zaciemnienie, zadymienie i nieznane dźwięki) wywołują u wrażliwszych dzieci dyskomfort psychiczny. Mając na uwadze dobro dzieci oraz fakt, że OGNIK ma szkolić, a nie wywoływać strach, zmieniony zostaje pkt. I.3 Regulaminu korzystania z Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży „Ognik”, podnosząc od dnia 20 września 2019 r minimalny wiek dziecka z 6 do 7 lat.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy grup 6 latków, które mają już ustalony termin wizyty w „Ogniku”.

f t g m