Copyright 2020 - KM PSP Grudziądz

Zawieszenie działalności grudziądzkiego OGNIKA

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze zdrowie dzieci, oraz opiekunów grup, od dnia 10 marca 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje działalność Centrum Edukacji Przeciwpożarowej OGNIK przy ul. Strażackiej 1. Wszelkie rezerwacje terminów, także zostają zawieszone, do czasu ustabilizowania się sytuacji. Za brak  możliwości realizacji wcześniej ustalonych zajęć przepraszamy, jednak fakt ten wynika z szeroko rozumianej troski o zdrowie odwiedzających. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Ważna zmiana w "Ogniku"

W związku z powtarzającymi się epizodami niepokoju, u dzieci zwiedzających Centrum Edukacji Przeciwpożarowej "Ognik", Komendant Miejski PSP w Grudziądzu podjął decyzję o podwyższeniu minimalnego wieku uczestników zajęć. Szczególne warunki jakie występują w pomieszczeniach edukacyjnych (częściowe zaciemnienie, zadymienie i nieznane dźwięki) wywołują u wrażliwszych dzieci dyskomfort psychiczny. Mając na uwadze dobro dzieci oraz fakt, że OGNIK ma szkolić, a nie wywoływać strach, zmieniony zostaje pkt. I.3 Regulaminu korzystania z Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży „Ognik”, podnosząc od dnia 20 września 2019 r minimalny wiek dziecka z 6 do 7 lat.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy grup 6 latków, które mają już ustalony termin wizyty w „Ogniku”.

Centrum Edukacji Przeciwpożarowej Dla Dzieci i Młodzieży "Ognik"

b320775de3c297425b69dccc362220a9 L6580Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu w ramach edycji 2018 Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego (GBO) poparł propozycję zadania ogólnomiejskiego pod tytułem Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży „OGNIK” zgłoszonego przez strażaka Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu - Radosława Gawreckiego.

Z przyjemnością i wielką satysfakcją informujemy, że Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży „OGNIK” rozpocznie swoją działalność od dnia 26 marca 2019 r. Centrum zlokalizowane jest na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Strażackiej 1 w Grudziądzu. Jesteśmy pewni, że trud włożony w realizację zadania GBO spełni swoje główne zadanie, to znaczy pozwoli uczyć dzieci i młodzież bezpiecznych zachowań i przewidywania sytuacji mogących spowodować pożar lub inne zagrożenie.

W ramach zajęć odwiedzający będą mogli zapoznać się z pracą strażaka, zagrożeniami pożarowymi czającymi się w domowym pokoju, kuchni czy łazience. Duży nacisk położony jest także na bezpieczeństwo nad wodą zarówno w porze letniej jak i zimowej. Na przestrzeni kilkunastu metrów dzieci na własne oczy będą mogły porównać piękny las i zniszczenia które dokonuje w tym środowisku pożar, który często rozpoczyna się od małego pożaru traw lub miejsc biwakowych. Nie zapomnieliśmy także o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Ukoronowaniem zajęć jest możliwość wcielenia się w małego strażaka i wirtualna jazda prawdziwym strażackim samochodem do pożaru.

Mamy nadzieję, że wizyta i zasady bezpieczeństwa utkwią dzieciom i starszym odwiedzającym w pamięci. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i udziału w zajęciach.

Zajęcia odbywają się w dni robocze poniedziałek-piątek (wyłączając okresy wakacji, ferii zimowych i przerw świątecznych).
Czas trwania zajęć to ok 90 minut.
Godziny rozpoczęcia zajęć: 9:00, 11:00, 13:00.

Uzgodnienia terminu wizyty należy dokonać telefonicznie pod numerem +48 694 450 936, od poniedziałku do piątku w dni robocze (wyłączając okresy wakacji, ferii zimowych i przerw świątecznych), w godzinach 7:30 – 8:30. Prosimy o zapoznanie się z zapisami Regulaminu korzystania z Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży  „OGNIK” Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu dostępnego poniżej.

Uwaga:

Doświadczenia półrocznej działalności naszego „Ognika” wykazały rzadkie, jednak występujące przypadki niekomfortowego samopoczucia dzieci z grup 6 latków (częściowe zaciemnienie pomieszczeń, nieznane otoczenie itp.). Dlatego podjęto decyzję o zmianie punktu I.3 Regulaminu korzystania z centrum edukacji przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży „Ognik”, podnosząc od dnia 20 września 2019 r dolny wiek dziecka z 6 do 7 lat.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy grup 6 latków, które mają już ustalony termin wizyty w „Ogniku”.

f t g m