Copyright 2020 - KM PSP Grudziądz

Przekazanie detektorów tlenku węgla w ramach projektu GBO „Czujka czadu ratuje życie”

Z satysfakcją informujemy, że rozpoczynamy ostatni (najważniejszy) etap jednego z projektów Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego o nazwie „Czujka czadu ratuje życie”. W ramach tej inicjatywy do mieszkańców okręgu „Śródmieście  - Wyzwolenia” trafi 500 czujek tlenku węgla. Aby otrzymać takie urządzenie należy spełnić następujące warunki:

 • Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich,
 • Mieszkanie musi być zlokalizowane na terenie okręgu „Śródmieście – Wyzwolenia”
 • W mieszkaniu musi znajdować się przynajmniej jedno urządzenia grzewcze z ważnym przeglądem,
 • Do jednego lokalu mieszkalnego może zostać przekazana maksymalnie jedna czujka.

Przekazanie czujki odbędzie się na terenie KM PSP w Grudziądzu po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Nr tel. 56 45 06 633 - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Podczas przekazania należy okazać niezbędne dokumenty, oraz zachować wymagany reżim sanitarny. Szczegóły przekazania czujek mieszkańcom zawarte są w regulaminie projektu zawartym poniżej.

Regulamin projektu „Czujka czadu ratuje życie”.

 1. Udział w przedsięwzięciu przeznaczony jest dla osób pełnoletnich będących użytkownikami, właścicielami bądź zarządcami mieszkań oraz mających możliwość udowodnienia tego faktu, pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów:

- lokalizacja przedmiotowego mieszkania w obszarze objętym programem, tj. w Okręgu nr 4 „Śródmieście – Wyzwolenia” w którego skład wchodzą: Aleja 23 Stycznia, Aleja Biskupa Chrystiana, Alejka hm. T. Maślankowskiego „Sosna”, ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, ul. Batorego, ul. Bronisława Malinowskiego, ul. Chełmińska - numery nieparzyste od początku do 23 oraz numery parzyste od początku do 4, ul. Curie-Skłodowskiej, Czarna Droga, ul. Długa, ul. Dworcowa, ul. Gdyńska, ul. gen. Józefa Hallera - numery nieparzyste od początku do 19 oraz numer parzysty 2, ul. gen. Sikorskiego wszystkie - numery parzyste, ul. Groblowa, ul. J. Wybickiego - numery nieparzyste od początku do 39 oraz numery parzyste od początku do 30, ul. Józefa Włodka, ul. Klasztorna, ul. Kosynierów Gdyńskich,  ul. Kościelna, ul. Kościuszki - numery nieparzyste od początku do 13, oraz numery parzyste od początku do 14, ul. Królewska, ul. Kwiatowa, ul. Ludwika Waryńskiego - numery parzyste od początku do 60, ul. Małogroblowa, ul. Małomłyńska, ul. Marcinkowskiego, ul. marsz. Ferdynanda Focha, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego - numery nieparzyste od początku do 35 oraz numery parzyste od początku do 38, ul. Mickiewicza, ul. Mikołaja Reja, ul. Mikołaja  Ryńska - numery parzyste, ul. Młyńska, ul. Moniuszki, ul. Murowa, ul. Nadgórna - numery nieparzyste od początku do 25 oraz numery parzyste od początku do 22, ul. Pańska, ul. PCK, Plac Miłośników Astronomii, Plac Niepodległości, ul. Podgórna, ul. Poprzeczna, ul. Portowa, ul. Prosta, ul. Rapackiego, ul. Ratuszowa, ul. Rybacka, ul. Rybny Rynek, ul. Rynek, ul. Sienkiewicza, Skwer Wolności im. W. Bartoszewskiego, ul. Spichrzowa, ul. Stara, ul. Starorynkowa, ul. Staszica, ul. Szewska, ul. Szkolna, ul. Teatralna, ul. Tkacka, ul. Toruńska, ul. Wąska - wszystkie numery nieparzyste, ul. Wędkarska - wszystkie numery nieparzyste, ul. Wieżowa,  ul. Wilsona, ul. Wincentego Kadłubka, ul. Wodna, ul. Wyzwolenia, ul. Zamkowa;

- posiadanie przynajmniej jednego z następujących urządzeń: piec kaflowy, piec gazowy, gazowy podgrzewacz wody, wraz z aktualnym przeglądem (i możliwością okazania);

 1. Czujki czadu zostaną przekazane osobom spełniającym wymagania zawarte w pkt. 1 według kolejności zgłoszeń (liczba czujek ograniczona).
 2. Podczas przekazywania czujki, które będzie się odbywać na terenie KM PSP w Grudziądzu, każdorazowo zostaną udzielone informacje o sposobie montażu.
 3. Osobom, które nie będą w stanie same zamontować czujki zostanie udzielona pomoc w tym zakresie. Montaż odbywać się będzie w miejscu wolnym od instalacji technicznych -wskazanym przez osobę do której czujka trafiła, zgodnym z wymogami dla umiejscowienia tego typu urządzeń.
 4. Czynności, o których mowa w pkt. 4 będzie dokonywać umundurowany funkcjonariusz PSP (po okazaniu legitymacji służbowej) wyznaczony przez Komendanta Miejskiego PSP w Grudziądzu.
 5. Montaż czujki w przypadku, o którym mowa pkt. 4 będzie przeprowadzony w możliwie najszybszym terminie, uprzednio uzgodnionym telefonicznie z sekretariatem KM PSP w Grudziądzu – tel. 56 45 06 633,  czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
 6. Chęć udziału w projekcie „Czujka czadu ratuje życie” należy zgłaszać poprzez sekretariat KM PSP w Grudziądzu, w godzinach jego urzędowania.
 7. Wszystkie czynności wymienione w regulaminie, dotyczące ww. projektu wykonywane przez funkcjonariuszy oraz pracowników Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu będą odbywały się w sposób nieodpłatny.
f t g m