Copyright 2020 - KM PSP Grudziądz

Zmiany kadrowe w JRG 1

W poniedziałek 2 marca 2020 roku pierwszą służbę w trybie 8-godzinnym pełnił kpt. Tomasz Bajor -dotychczasowy dowódca I zmiany. Z dniem 1 marca awansował on na wyższe stanowisko służbowe. Akt mianowania nowemu zastępcy dowódcy JRG 1 wręczył Komendant Miejski PSP w Grudziądzu – bryg. Robert Gutowski podczas zmiany służby. Kpt. Tomasz Bajor służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1994 roku podejmując naukę w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. Po zakończeniu okresu kształcenia pracował on na wielu stanowiskach w obydwu grudziądzkich JRG. Duże doświadczenie zawodowe oraz znajomość rejonu chronionego na pewno pomogą Tomkowi w wykonywaniu obowiązków na nowym stanowisku.

213

f t g m