Copyright 2020 - KM PSP Grudziądz

Ostatnia zmiana służby kpt. Łazickiego

Poniedziałek 17.02.2020 r. był kolejnym dniem, w którym żegnaliśmy doświadczonego funkcjonariusza naszej komendy przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne. Uroczystą zmianę służby po raz ostatni przeprowadził zastępca dowódcy JRG 1 - kpt. Marek Łazicki. Po jej zakończeniu oddał on honor sztandarowi grudziądzkiej komendy i złożył meldunek, o zdaniu obowiązków służbowych Komendantowi Miejskiemu - bryg. Robertowi Gutowskiemu.  Szef grudziądzkich strażaków podziękował wieloletniemu dowódcy, poszczególnych szczebli kierowania w PSP, za wzorowo pełnioną służbę i wkład jaki wniósł w ochronę przeciwpożarową naszego rejonu. Również kpt. Łazicki wyraził wdzięczność wobec zgromadzonych koleżanek i kolegów  za lata wspólnej służby. Zastępca dowódcy JRG 1 w Grudziądzu kpt. Marek Łazicki, rozpoczął służbę w ochronie przeciwpożarowej 1 września  1990 roku. W czasie służby zajmował następujące stanowiska: dowódca zastępu, dowódca sekcji, zastępca dowódcy zmiany, dowódca zmiany, a od 01.02.2019 roku zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1. Po trudach wieloletniej, wyczerpującej służby w podziale bojowym naszemu  koledze życzymy spokoju, zdrowia i zadowolenia podczas realizacji nowych wyzwań.

123

456

f t g m