Copyright 2020 - KM PSP Grudziądz

Spotkanie podsumowujące stan ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku

W czwartek 13 lutego 2020 r. w JRG 2 przy ulicy Strażackiej odbyło się spotkanie podsumowujące stan ochrony przeciwpożarowej w Grudziądzu i powiecie ziemskim za rok 2019. Oprócz funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu, z bryg. Gutowskim na czele, w zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Sławomir Herbowski, Starosta Powiatu Grudziądzkiego, burmistrzowie miast i wójtowie  gmin naszego regionu, a także Komendanci Gminni OSP. W trakcie zebrania kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych grudziądzkiej komendy przedstawili statystyki, oraz działania podjęte i zrealizowane w ubiegłym roku. Dane z terenu województwa kujawsko – pomorskiego przedstawił st. bryg. Herbowski. Podziękował on także wszystkim zebranym za pracę jaką wykonali na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu grudziądzkiego. Na zakończenie spotkania st. bryg. Herbowski, w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Grudziądzu – bryg. Dariusza Sengerskiego, wręczył mu list gratulacyjny oraz medal okolicznościowy Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w podziękowaniu za wieloletnią służbę.

12

34

f t g m