Copyright 2020 - KM PSP Grudziądz

Spotkanie wigilijne strażackich seniorów

W czwartek, 19 grudnia 2019 r. w siedzibie JRG 2 w Grudziądzu odbyło się spotkanie wigilijne Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy KM PSP w Grudziądzu. Wśród licznie przybyłych członków stowarzyszenia, na zaproszenie Zarządu, w spotkaniu udział wzięło także kierownictwo grudziądzkiej komendy: bryg. Robert Gutowski, oraz bryg. Dariusz Sengerski. Na rozpoczęcie spotkania, tradycyjnie już, wspólnie odśpiewano kolędę. Następnie odbyła się część techniczna zebrania. Po jej zakończeniu wszyscy zebrani złożyli sobie życzenia dzieląc się opłatkiem. Nasi seniorzy zwiedzili także, oddane w tym roku do użytku, Centrum Edukacji Przeciwpożarowej. Zachwyceni ideą Ognika, oraz jego wykonaniem, na ręce bryg. Gutowskiego i mł. asp. Gawreckiego złożyli podziękowanie za trud włożony w realizację tego przedsięwzięcia. Spotkanie zakończyło się wigilijnym poczęstunkiem.

123

456

f t g m