Copyright 2020 - KM PSP Grudziądz

Jubileusz 90-lecia OSP w Rywałdzie

W sobotę 28 września 2019 r. w Rywałdzie miała miejsce doniosła uroczystość. Druhowie z tamtejszej OSP świętowali 90-lecie powstania swojej jednostki. Obchody jubileuszu rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym, po której nastąpił uroczysty apel. W jego trakcie został poświęcony i oficjalnie przekazany nowy lekki samochód ratowniczo – gaśniczy, który jednostka pozyskała we wrześniu b.r.  Uroczystość swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście m.in. poseł na Sejm RP Joanna Borowiak, radna Sejmiku Wojewódzkiego Małgorzata Taranowicz, radny Sejmiku Wojewódzkiego Robert Malinowski, Starosta Grudziądzki Adam Olejnik, Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Krzysztof Chodubski, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak, Komendant Miejski PSP w Grudziądzu bryg. Robert Gutowski, przedstawiciele władz samorządowych i zaproszone delegacje. Nowy, lekki samochód ratowniczo – gaśniczy  na podwoziu IVECO DAILY to drugie auto w rywałdzkim garażu obok wysłużonego już Stara. Zakup pojazdu o wartości 398.397 PLN został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

  • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji -163 tys. PLN,
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 112 tys. PLN,
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 25 tys. PLN,
  • budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński – 98.397 PLN.

Druhom z Rywałdu składamy gratulacje z okazji  jubileuszu, a nowy pojazd częściej chcemy widzieć na ćwiczeniach i manewrach niż przy rzeczywistych zdarzeniach.

Fot. E. Gajewska

123

456

7109

f t g m