Copyright 2020 - KM PSP Grudziądz

Uroczystość 70-lecia OSP w Szonowie

W sobotę 7 września 2019 r. druhowie OSP w Szonowie uroczyście obchodzili 70-lecie powstania swojej jednostki. Jubileusz ten był świetną okazją do przekazania i poświęcenia nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, który jednostka pozyskała w sierpniu b.r.  Ceremonia rozpoczęła się polową mszą świętą przy Szkole Podstawowej w Szonowie, po której nastąpił uroczysty apel. Wśród gości zaproszonych na obchody jubileuszu byli między innymi: Wicestarosta Grudziądzki Jan Kowarowski, Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski i jego zastępca pani Renata Janczak, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak, delegacja z KM PSP w Grudziądzu z bryg. Robertem Gutowskim na czele, przedstawiciele władz samorządowych oraz wielu instytucji wspierających. Symbolicznego przekazania kluczyków do nowego auta, na ręce druha prezesa Andrzeja Długosza dokonali: Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski. Nowy, średni samochód ratowniczo – gaśniczy  na podwoziu Volvo zastąpi w działaniach wysłużonego, 27-letniego poprzednika. Zakup pojazdu o wartości 759.894 PLN został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

  • MSWiA – 360.000. PLN,
  • Miasta i gminy Łasin – 299.894 PLN,
  • NFOŚiGW – 75.000 PLN,
  • WFOŚiGW – 25.000 PLN

Druhom z Szonowa życzymy dalszego rozwoju jednostki, sukcesów w pełnieniu służby na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności, a w działaniach prowadzonych nowym pojazdem tradycyjnie tyle samo szczęśliwych powrotów co wyjazdów.

fot. P. Stachowicz

123

456

 

f t g m