Copyright 2020 - KM PSP Grudziądz

Przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

We wtorek 11 czerwca w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Nowe motopompy, pilarki do drewna, przecinarki ratownicze, pompy pływające, sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, radiostacje nasobne oraz hełmy trafiły do jednostek OSP z terenu powiatu grudziądzkiego i wąbrzeskiego. W wydarzeniu tym brali udział między innymi:

 • Przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-pomorskiego – kierownik Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego – Eugeniusz Lala,
 • Z-ca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego - st. bryg. Sławomir Herbowski,
 • Dyrektor Biura Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP w Toruniu - druh Piotr Tomaszewski,
 • Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu – druh Jarosław Herbowski,
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Grudziądzu – druh Sławomir Chyła,
 • Starosta powiatu grudziądzkiego - Adam Olejnik,
 • Wójtowie i burmistrzowie z poszczególnych gmin i miast obydwu powiatów,
 • Komendant Miejski PSP w Grudziądzu bryg. Robert Gutowski,
 • Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Grudziądzu bryg. Dariusz Sengerski,
 • Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Wąbrzeźnie bryg. Ireneusz Wiśniewski,
 • Delegacje jednostek OSP, które otrzymały sprzęt.

W uroczystym przekazaniu sprzętu na ręce włodarzy samorządów i druhów z 30 jednostek udział brali: pan Eugeniusz Lala, st. bryg. Herbowski, dh Piotr Tomaszewski, dh Jarosław Herbowski, pan Adam Olejnik, dh Sławomir Chyła, bryg. Gutowski i bryg. Wiśniewski. Pozyskany sprzęt z pewnością przyczyni się do jeszcze skuteczniejszego niesienia pomocy przez jednostki OSP z terenu powiatów grudziądzkiego i wąbrzeskiego.

123

456

789

fot. D. Sengerski

f t g m