Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Przekazanie kart rabatowych PKN ORLEN dla druhów OSP

W dniu 27 grudnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego z terenu powiatu grudziądzkiego z Komendantem Miejskim PSP w Grudziądzu. Głównym tematem spotkania było zapoznanie druhów z umową zawartą w dniu 19 grudnia 2018 roku przez Komendanta Głównego PSP a spółką PKN ORLEN w sprawie "Programu Karta Rabatowa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG". Przedstawiono regulamin korzystania oraz przekazano łącznie 290 kart dla druhów jednostek OSP z KSRG powiatu grudziądzkiego.

1234

f t g m