Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Wigilijne spotkanie Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy KM PSP w Grudziądzu

W poniedziałek 17 grudnia 2018 r. w restauracji „Leśniczówka " odbyło się spotkanie wigilijne Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy KM PSP w Grudziądzu. Oprócz członków tej organizacji w spotkaniu udział brali zaproszeni goście, wśród nich:

  • st. bryg. Sławomir Herbowski – z-ca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu,
  • bryg. Robert Gutowski - Komendant Miejski PSP w Grudziądzu,
  • bryg. Dariusz Sengerski - z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Grudziądzu,
  • mgr Joanna Szumlińska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z zespołem dzieci prowadzonym przez nauczycieli

Po przywitaniu gości i członków koła wspólnie odśpiewano kolędę. Następnie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 jak co roku przedstawiły nową odsłonę jasełek, za co od wszystkich zgromadzonych otrzymały gromkie brawa. Po występach przyszła kolej na tradycyjne życzenia i dzielenie się opłatkiem. W rodzinnej atmosferze przystąpiono do poczęstunku wspominając czasy pełnienia służby w grudziądzkiej komendzie.

123

fot. J. Brzozowski

f t g m