Artykuł sponsorowany

Jak należy umieszczać oprawy awaryjne?

Jak należy umieszczać oprawy awaryjne?

Oprawy awaryjne to niezbędny element systemu bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej, biurowcach czy centrach handlowych. Ich zadaniem jest zapewnienie oświetlenia ewakuacyjnego w sytuacji awarii zasilania. Właściwe umieszczenie opraw awaryjnych może być kluczowe dla skutecznej ewakuacji w razie zagrożenia.

Wybór odpowiednich opraw awaryjnych

Przed przystąpieniem do montażu opraw awaryjnych, warto zwrócić uwagę na ich rodzaj oraz parametry techniczne. Oprawy awaryjne dzielą się na dwie główne kategorie - oświetlenie ewakuacyjne oraz oświetlenie antypaniczne. Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie wskazać drogę ewakuacji, natomiast oświetlenie antypaniczne służy do zapewnienia minimalnej widoczności w obszarze zagrożenia. Ważnym parametrem jest również czas pracy na baterii oraz jasność emitowanego światła. Dobór odpowiednich opraw awaryjnych powinien być dostosowany do specyfiki obiektu oraz wymogów przepisów prawa.

Lokalizacja opraw awaryjnych

Umieszczenie opraw awaryjnych powinno być przemyślane i dostosowane do specyfiki obiektu oraz jego funkcji. Ważne jest, aby oprawy były widoczne z każdego miejsca w pomieszczeniu, a także umieszczone w pobliżu drzwi ewakuacyjnych, korytarzy czy schodów. Ponadto, warto pamiętać o umieszczeniu opraw awaryjnych przy wejściach do pomieszczeń, gdzie mogą być potrzebne w sytuacji awaryjnej, takich jak pomieszczenia techniczne czy magazyny. W przypadku dużych obiektów, należy również zwrócić uwagę na oznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych.

Montaż i konserwacja opraw awaryjnych

Montaż opraw awaryjnych powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowany personel, zgodnie z przepisami prawa oraz instrukcją producenta. Oprawy awaryjne muszą być podłączone do źródła zasilania oraz systemu sterowania oświetleniem awaryjnym. Warto również pamiętać o regularnej konserwacji opraw awaryjnych, która obejmuje sprawdzanie stanu baterii, czyszczenie reflektorów oraz wymianę uszkodzonych elementów. Przeglądy techniczne powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu oświetlenia awaryjnego.

Właściwe umieszczenie opraw awaryjnych w budynkach to kluczowy element skutecznej ewakuacji w sytuacjach awaryjnych. Dlatego warto zwrócić uwagę na dobór odpowiednich opraw, ich lokalizację oraz montaż i konserwację, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektów.