Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Szkolenie kierowców pojazdów pożarniczych

W dniach 4,8 i 12 luty 2019 r. w JRG 2 przy ul. Strażackiej odbyło się szkolenie dla kierowców pojazdów pożarniczych KM PSP w Grudziądzu. Dzięki przychylności kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu zajęcia teoretyczne przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego. Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych jest jednym z bloków tematycznych jakie strażacy realizują co roku. Ma ono na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów gaśniczych i specjalnych uczestniczących w działaniach oraz wykonujących inne zadania służbowe. Dzięki szerokiej wiedzy policjantów słuchacze usystematyzowali wiedzę z zakresu „Prawa o ruchu drogowym” , a na podstawie konkretnych zdarzeń i sytuacji drogowych wyjaśnili nasuwające się wątpliwości. Za przeprowadzone szkolenie serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom KMP w Grudziądzu, jednocześnie mając nadzieję na kontynuowanie tej współpracy w kolejnych latach.

12

f t g m