Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków - ratowników OSP

W poniedziałek 8 października 2018 r. na obiektach JRG 2 przeprowadzony został egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków - ratowników OSP z powiatu grudziądzkiego. Komisja egzaminacyjna, powołana przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu, pozytywnie oceniła wszystkich spośród 25 przystępujących do niego druhen i druhów. Był to rekordowy kurs jeśli chodzi o ilość biorących w nim udział kobiet. Łącznie z 3 jednostek szkolenie ukończyło 9 pań.  Budującym jest fakt, że płeć piękna tak chętnie podejmuje wyzwanie jakim jest pełnienie służby w jednostkach straży pożarnej. Wszystkim świeżo przeszkolonym strażakom – ratownikom życzymy samych udanych interwencji i tradycyjnie „tyle powrotów ile wyjazdów”.

123

fot. D. Sengerski

f t g m