Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP 2018

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu informuje, że organizuje szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, które umożliwi nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach. Pragnę poinformować, że jest to ostatnia możliwość uzupełnienia Szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP.

Szkolenie obejmuje 32 jednostki lekcyjne i przeprowadzone zostanie na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu przy ul. Strażackiej 1 oraz na złomowisku w terminach: 06, 07, 08 kwietnia 2018 r., oraz  09 kwietnia br. egzamin. Zajęcia i egzamin rozpoczynają się zawsze o godzinie 900.

Podczas trwania szkolenia obowiązuje ubranie ochronne (nomex, rękawice, hełm, buty specjalne).

Ze względu na ograniczone warunki lokalowe i bariery dydaktyczne proszę stosować zasadę: kierować na szkolenie do 7 druhów z terenu danej gminy. W przypadku większej ilości chętnych proszę o kontakt z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

- ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- skierowanie na szkolenie od zarządu OSP, potwierdzone przez właściwy organ gminy,

- zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań,

- wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Zgłoszenia na szkolenie proszę dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia / skierowania i złożenie jej do dnia 26 marca 2018 roku

w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym KM PSP w Grudziądzu tel. 056-450-66-37

f t g m