Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Szkolenie Naczelników OSP spoza KSRG

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu informuje, że organizuje Szkolenie Naczelników dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych spoza Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Szkolenie obejmuje 18 jednostek lekcyjnych i zostanie przeprowadzone na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu przy ul. Strażackiej 1 w dniach 18-19.03.2017r. oraz egzamin w dniu 20.03.2017r (poniedziałek).

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.

Podczas zajęć praktycznych oraz egzaminu obowiązuje pełne umundurowanie ochronne.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

- skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”,

- wiek – nie przekroczone 65 lat,

- potwierdzenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP wg. programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.

Zgłoszenia na szkolenie proszę dokonać poprzez wypełnienie karty skierowania i złożenie jej do dnia 10.03.2017r. – termin ostateczny w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym tel. 056-450-66-37 lub w Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej tel. 056-450-66-39 KM PSP w Grudziądzu.

f t g m