Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Szkolenia Dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych spoza Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu informuje, że organizuje Szkolenie Dowódców dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych spoza Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Szkolenie obejmuje 36 jednostek lekcyjnych i zostanie przeprowadzone na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu przy ul. Strażackiej 1 w dniach 11, 12, 18, 19.02.2017r. oraz egzamin w dniu 20.02.2017r.

Zajęcia i egzamin rozpoczynają się o godzinie 900.

Podczas zajęć praktycznych oraz egzaminu obowiązuje pełne umundurowanie ochronne.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

- skierowanie wg. Wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku,

- wiek – nie przekroczone 65 lat,

- minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych,

- potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku.

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zgłoszenia na szkolenie proszę dokonać poprzez wypełnienie karty skierowania i złożenie jej do dnia 27.01.2017r. – termin ostateczny w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym tel. 056-450-66-37 lub w Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej tel. 056-450-66-39 KM PSP w Grudziądzu.

 

f t g m