Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Szkolenie w Gütersloh

Szefowie grudziądzkich służb ratowniczych oraz przedstawiciel Urzędu Miasta gościli w dniach 6 -9 października 2016 r. z wizytą w partnerskim mieście Grudziądza –Gütersloh. Komendant Państwowej Straży Pożarnej Robert Gutowski, Komendant Miejski Policji Dariusz Knoff, Komendant Straży Miejskiej Jan Przeczewski oraz Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Rafał Cywiński pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Roberta Malinowskiego uczestniczyli w wielu spotkaniach i panelach roboczych odbywających się w zaprzyjaźnionym niemieckim mieście.Nasza delegacja spotkała się z Burmistrzem Gütersloh Henningiem Schulzem oraz komendantami tamtejszej Policji i Straży Pożarnej. W czasie swego pobytu szefowie służb wymienili poglądy dotyczące realizacji codziennych zadań ratowniczych, uczestniczyli w panelu roboczym dotyczącym bezpieczeństwa, zwiedzili Powiatową Szkołę Pożarnictwa a także zwiedzili miasto, w którym odbywały się akurat parady uliczne uczestników Jarmarku Schinkenmarkt. Na koniec zaproszeni goście wzięli udział, jako obserwatorzy w dużych manewrach sił ratowniczych odbywających się co 4 lata Nadrenii-Westfalii. W tych ćwiczeniach wzięło udział prawie 1, 4 tyś. osób. Byli to strażacy -zarówno zawodowi jak i ochotnicy a także służby ratownicze Niemieckiego Czerwonego Krzyża, Zespoły Ratownictwa Medycznego podległe pod Straż Pożarną, Zespoły Ratownictwa Medycznego należące do szpitalnych służb ratowniczych miasta Gütersloh oraz służby ratownicze Federalnej Agencji Ratownictwa Technicznego (THW).Najważniejsze spostrzeżenia, wnioski i opinie z tego interesującego wyjazdu zostały omówione z grudziądzkimi strażakami na specjalnie zorganizowanych naradach roboczych. (Foto. R Cywiński, tekst P Kołtacki, M Nizioł)

a_4.jpg a_5.jpg a_2.jpg a_8.jpg a_3.jpg a_9.jpg  a_6.jpg a_1.jpg 

f t g m