Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP 01.10-20.11.2016

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu informuje, że w dniach 01.10. – 20.11.2016 r. organizuje szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP zgodnie z „zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku podpisanymi przez Komendanta Głównego PSP (dostępne na stronie internetowej Komendy Głównej PSP w zakładce PSP/kształcenie w PSP).

            Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP obejmuje 126 jednostek lekcyjnych i rozpoczyna się w dniu 01.10.2016r. o godzinie 900 w sali wykładowej JRG Nr 2. Szkolenie przeprowadzone zostanie w następujących formach:

- zajęcia teoretyczne:

  • prowadzone w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2,

- zajęcia praktyczne:

  • na bazie JRG Nr 1 w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 25-27 oraz JRG Nr 2 w Grudziądzu przy ul. Strażackiej 1,
  • na złomowisku – prowadzą funkcjonariusze PSP,
  • w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia w Toruniu ul. Olsztyńska 6 w dniach             08-09.10.2016r. – prowadzą przedstawiciele KW PSP, na zajęciach obecnych opiekun z KM PSP w Grudziądzu.

            „Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” określają, iż w szkoleniu udział może brać maksymalnie 40 druhów, w związku z powyższym proszę kierować po 7 osób z gminy Grudziądz, Gruta, Łasin, Świecie nad Osą oraz po 6 osób z gminy Radzyń Chełmiński i Rogóźno. Dodatkowo w nawiązaniu do nowych wymogów i zmiany programu nauczania druhowie zostaną podzieleni na dwie grupy. Szczegółowy wykaz tematów, terminów i sposobów ich realizacji, a także podział na grupy będzie przedstawiony w dniu rozpoczęcia szkolenia tj. 1 października 2016 roku. W trakcie zajęć teoretycznych obowiązuje umundurowanie koszarowe, a podczas zajęć praktycznych pełne umundurowanie ochronne.

            Komenda Miejska PSP w Grudziądzu nie zabezpiecza dojazdu na zajęcia – w tym dojazdu do komory dymowej w Ośrodku Szkolenia w Toruniu przy ul. Olsztyńskiej 6.          

            Zgłoszenia na szkolenie proszę dokonać poprzez wypełnienie (dla każdej gminy indywidualna) karty skierowania i złożenie jej do dnia 23 września br. – termin ostateczny
w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym KM PSP w Grudziądzu tel. 056-450-66-37 lub

w Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej tel. 056-450-66-39.

Wzór karty zgłoszenia został załączony do niniejszego pisma oraz jest dostępny na stronie internetowej KM PSP w Grudziądzu.

W karcie zgłoszenia należy uzupełnić wszystkie dane, a w szczególności NIP i Regon jednostki OSP, z której zgłaszana jest osoba na szkolenie.

f t g m