Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, którzy ukończyli szkolenie podstawowe przed rokiem 2016

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu informuje, że organizuje szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, które umożliwi nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach.

Szkolenie obejmuje 32 jednostki lekcyjne i przeprowadzone zostanie na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu przy ul. Strażackiej 1 oraz na złomowisku w terminach: 10, 11, 17 września 2016r., oraz 18 września br. egzamin. Zajęcia i egzamin rozpoczynają się zawsze o godzinie 900.

Podczas trwania szkolenia obowiązuje ubranie ochronne (nomex, rękawice, hełm, buty specjalne).

Ze względu na ograniczone warunki lokalowe i bariery dydaktyczne proszę stosować zasadę: kierować na szkolenie do 8 druhów z terenu danej gminy. W przypadku większej ilości chętnych proszę o kontakt z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

- ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- skierowanie na szkolenie od zarządu OSP, potwierdzone przez właściwy organ gminy,

- zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań,

- wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

(kopie dokumentów należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem)

Zgłoszenia na szkolenie proszę dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia
/ skierowania i złożenie jej do dnia 2 września 2016 roku

w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym KM PSP w Grudziądzu tel. 056-450-66-37

lub w Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej KM PSP w Grudziądzu tel. 056-450-66-39.

f t g m