Copyright 2020 - KM PSP Grudziądz

Szkolenie kierowców pojazdów pożarniczych

W dniach 4,8 i 12 luty 2019 r. w JRG 2 przy ul. Strażackiej odbyło się szkolenie dla kierowców pojazdów pożarniczych KM PSP w Grudziądzu. Dzięki przychylności kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu zajęcia teoretyczne przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego. Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych jest jednym z bloków tematycznych jakie strażacy realizują co roku. Ma ono na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów gaśniczych i specjalnych uczestniczących w działaniach oraz wykonujących inne zadania służbowe. Dzięki szerokiej wiedzy policjantów słuchacze usystematyzowali wiedzę z zakresu „Prawa o ruchu drogowym” , a na podstawie konkretnych zdarzeń i sytuacji drogowych wyjaśnili nasuwające się wątpliwości. Za przeprowadzone szkolenie serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom KMP w Grudziądzu, jednocześnie mając nadzieję na kontynuowanie tej współpracy w kolejnych latach.

12

Egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków - ratowników OSP

W poniedziałek 8 października 2018 r. na obiektach JRG 2 przeprowadzony został egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków - ratowników OSP z powiatu grudziądzkiego. Komisja egzaminacyjna, powołana przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu, pozytywnie oceniła wszystkich spośród 25 przystępujących do niego druhen i druhów. Był to rekordowy kurs jeśli chodzi o ilość biorących w nim udział kobiet. Łącznie z 3 jednostek szkolenie ukończyło 9 pań.  Budującym jest fakt, że płeć piękna tak chętnie podejmuje wyzwanie jakim jest pełnienie służby w jednostkach straży pożarnej. Wszystkim świeżo przeszkolonym strażakom – ratownikom życzymy samych udanych interwencji i tradycyjnie „tyle powrotów ile wyjazdów”.

123

fot. D. Sengerski

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP 2018

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu informuje, że organizuje szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, które umożliwi nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach. Pragnę poinformować, że jest to ostatnia możliwość uzupełnienia Szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP.

Szkolenie obejmuje 32 jednostki lekcyjne i przeprowadzone zostanie na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu przy ul. Strażackiej 1 oraz na złomowisku w terminach: 06, 07, 08 kwietnia 2018 r., oraz  09 kwietnia br. egzamin. Zajęcia i egzamin rozpoczynają się zawsze o godzinie 900.

Podczas trwania szkolenia obowiązuje ubranie ochronne (nomex, rękawice, hełm, buty specjalne).

Ze względu na ograniczone warunki lokalowe i bariery dydaktyczne proszę stosować zasadę: kierować na szkolenie do 7 druhów z terenu danej gminy. W przypadku większej ilości chętnych proszę o kontakt z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

- ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- skierowanie na szkolenie od zarządu OSP, potwierdzone przez właściwy organ gminy,

- zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań,

- wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Zgłoszenia na szkolenie proszę dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia / skierowania i złożenie jej do dnia 26 marca 2018 roku

w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym KM PSP w Grudziądzu tel. 056-450-66-37

Szkolenie strażaków z Ratownictwa Medycznego

W dniu 5.10.2017r. firma MEDSAR Sp. Zoo. na terenie JRG 2, bezpłatnie przeprowadziła szkolenie dla grudziądzkich strażaków z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W zakres szkolenia wchodziło min. wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przeprowadzonej na specjalistycznym fantomie, który ma możliwość weryfikacji wykonywanych czynności przez ratowników. Poza tym przedmiotem szkolenia było: przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych, wentylacja workiem samo-rozprężalnym, szybkie badanie urazowe, kontrola podstawowych parametrów życiowych oraz ewakuację poszkodowanego za pomocą deski ortopedycznej. Szczególne podziękowania dla Marcina Gizickiego za poświęcony czas i profesjonalne przekazanie wiedzy, jakże przydatnej w naszym zawodzie.

20171005 105903  20171005 105913 

20171005 1240070  20171005 132536

f t g m