Copyright 2020 - KM PSP Grudziądz

Nowy sezon grzewczy - stary problem z czadem

10Pod koniec września po długotrwałym okresie występowania wysokich temperatur nastapiło gwałtowne oziębienie. W związku z tym rozpoczął sie nowy sezon grzewczy, lecz pozostał stary problem - tlenek węgla wydobywający się z niesprawnych urządzeń grzewczych i wadliwych intalacji odprowadzających spaliny. Niestety już w pierwszych dniach doszło do zdarzenia, w którym zatruciu czadem uległa jedna osoba - konieczna była jej hospitalizacja. Statystyki są nieubłagalne. W poprzednim sezonie na terenie działania KM PSP w Grudziądzu zanowtowano 67 zdarzeń dotyczących obecności czadu (63 w mieście i 4 na terenie powiatu ziemskiego). W 54 przypadkach strażacy stwierdzili obecność tego toksycznego gazu. W wyniku zatrucia czadem w naszym regionie 14 osób (w tym 5 dzieci) wymagało hospitalizacji. Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce 18 stycznia 2018 r. w domu wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego, gdzie 5 osób (w tym troje dzieci) zespoły ratownictwa Medycznego zabrały do szpitala. Duża liczba poszkodowanych narażonych na kontakt z tym gazem wynika z faktu, że jest on niewyczuwalny przez ludzkie zmysły (jest niewidoczny, nie ma smaku ani zapachu) oraz z jego wysokiej toksyczności. Źródłem czadu są niesprawne lub nieprawidłowo eksploatowane urządzenia grzewcze, przewody kominowe i wentylacyjne. Za stan tych urządzeń odpowiada właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu i to na nim spoczywa obowiązek kontrolowania ich co najmniej raz w roku. Dodatkowo przewody dymowe i spalinowe muszą być oczyszczane:

  • od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej cztery razy w roku;
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej dwa razy w roku;
  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

Jak co roku straż pożarna zaleca instalowanie czujek tlenku węgla w lokalach mieszkalnych. Urządzenia te można kupić w sklepach ze sprzętem elektrycznym i jest to wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych. Załączona instrukcja pozwala na własnoręczny montaż. Prawidłowo zamontowany i eksploatowany detektor zaalarmuje mieszkańców o obecności czadu w pomieszczeniu zapobiegając tragedii.

Jak przygotować się na czad. 

f t g m