Copyright 2018 - KM PSP Grudziądz

Uwaga na czad

10W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego wzrasta ilość interwencji strażaków związanych z obecnością tlenku węgla w budynkach mieszkalnych. Dotychczas w zdarzeniach tych na terenie Grudziądza i powiatu nie odnotowano osób poszkodowanych. Niestety statystyki są nieubłagalne. W poprzednim sezonie w wyniku zatrucia czadem w naszym regionie zginęły 3 osoby, a 33 wymagały hospitalizacji. Duża liczba poszkodowanych narażonych na kontakt z tym gazem wynika z faktu, że jest on niewyczuwalny przez ludzkie zmysły (jest niewidoczny, nie ma smaku ani zapachu) oraz z jego wysokiej toksyczności. Źródłem czadu są niesprawne lub nieprawidłowo eksploatowane urządzenia grzewcze, przewody kominowe i wentylacyjne. Za stan tych urządzeń odpowiada właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu i to na nim spoczywa obowiązek kontrolowania ich co najmniej raz w roku. Dodatkowo przewody dymowe i spalinowe muszą być oczyszczane:

  • od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej cztery razy w roku;
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej dwa razy w roku;
  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

Jak co roku straż pożarna zaleca instalowanie czujek tlenku węgla w

lokalach mieszkalnych. Urządzenia te można kupić w sklepach ze sprzętem elektrycznym i jest to wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych. Załączona instrukcja pozwala na własnoręczny montaż. Prawidłowo zamontowany i eksploatowany detektor zaalarmuje mieszkańców o obecności czadu w pomieszczeniu zapobiegając tragedii.

Jak przygotować się na czad. 

Burze, Huraganowe Wiatry i Nawałnice

wichuraBurze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają. Pamiętaj, żywioł zawsze jest niebezpieczny!

Czy TY i TWOJA RODZINA  jesteście bezpieczni?
Pamiętaj!!! Porażenie piorunem najczęściej kończy się śmiercią lub trwałym kalectwem. Wyładowanie atmosferyczne może spowodować pożar, uszkodzenie budynku lub spalenie instalacji elektrycznej oraz uszkodzenie wszystkich włączonych do niej urządzeń np. telewizora, komputera itp.

1. Słuchaj aktualnych prognoz pogody w środkach masowego przekazu – zawierają one ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi;
2. Usuń z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Pamiętaj, że mogą one stworzyć niepotrzebne zagrożenie dla Ciebie, Twoich bliskich i osób postronnych;

Czytaj więcej: Burze, Huraganowe Wiatry i Nawałnice

STOP POŻAROM TRAW

trawaJuż od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem wśród niektórych rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego. Niestety, często trawy podpalane są przez nieodpowiedzialne dzieci i młodzież „dla zabawy”.

Problem wypalania traw jest już na tyle nagłośniony, że dziś chyba mało kto może jeszcze sądzić, że spalenie starej trawy powoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej. Podpalenia starej trawy są aktami wandalizmu. Każdego roku w pożarach takich giną ludzie, często sami podpalacze, ale też przypadkowe osoby. Spalone zostają domy i lasy – ludzie często tracą dorobek całego życia.


Czytaj więcej: STOP POŻAROM TRAW

Kruchy Lód

lodoweW związku ze wzrostem temperatury należy zachować szczególną ostrożność w czasie poruszania się po lodzie. Występuje wiele rodzajów zbiorników wodnych. Pomijając pochodzenie i rozmiar zbiorników wodnych jednymi z bardziej niebezpiecznych są te przepływowe. Zbiorniki które posiadają wlot i wylot jakiegoś cieku wodnego mogą stanowić duże niebezpieczeństwo dla poruszających się po jego zamarzniętej powierzchni. Jezioro takie może zamarzać stopniowo od brzegów ku środkowi, zaś przepływająca masa wody zamarza zdecydowanie później. Warstwa lodu w nie których miejscach może być zdecydowanie mniejsza od średniej. Natrafienie na jedno z takich miejsc w czasie odwilży może spowodować załamanie się lodu. Należy dodać, iż nie jest to jedyne zjawisko mające wpływ na zróżnicowanie grubości lodu na akwenach. Nie wielu z nas jest świadomych powstających "ciepłych prądów". Na dnie spoczywają butwiejące szczątki organiczne których gazy wynoszą cieplejszą wodę ku górze. Musimy pamiętać jak wiele czynników ma wpływ na wytrzymałość lodu (temperatura, grubość pokrywy, obciążenie śniegiem lub/i wodą, rodzaj zbiornika i jego wielkość, orz wiele innych bardziej złożonych).

Czad i ogień - obudź czujność!

Czad_i_ogień_maly.jpg

W Komendzie Miejskiej PSP w Grudziądzu zostaje uruchomiony punkt informacji o zagrożeniach pożarowych w sezonie grzewczym spowodowanych nieostrożnym obchodzeniem się z ogniem w mieszkaniu, niedrożnością instalacji wentylacyjnych i kominowych oraz niesprawnością instalacji grzewczych.

Punkt czynny czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.      

Informacji udzielają:

st.kpt. Rafał Rusoń tel. 564506639 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mł.bryg. Paweł Stachowicz tel. 564506637 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sytuacjach pilnych informacji udziela całodobowo Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP pod nr 56 4506631.

Link do artykułu prasowego w Gazecie Pomorskiej

Link do audycji Telewizji Spółdzielni Mieszkaniowej (od 13 minuty programu)

Okres grzewczy

kominek.jpg

Rozpoczęła się kalendarzowa jesień, a po ciepłych dniach temperatura znacznie spadła. Mimo, iż nie ma już pojęcia „sezon grzewczy”, do niedawna jednak tzw. normatywny sezon grzewczy mieścił się w określonym przedziale czasowym pomiędzy 1 października, a 25 kwietnia.

Ilekroć o tym mowa należy pamiętać przede wszystkim o obowiązkach, które wpływają na nasze bezpieczeństwo.

Obowiązki te zawarte zostały w rozporządzaniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych    i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 2010 r.).

Jednym z elementów, który ma wpływ na nasze bezpieczeństwo jest czysty komin i ten obowiązek zgodnie z § 34 powyższego rozporządzenia spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Zgodnie z nim, trzeba czyścić przewody wentylacyjne, dymowe, spalinowe. Najczęściej – cztery raz w roku – w budynkach, które są opalane węglem, drewnem lub innym paliwem stałym. Rzadziej – dwa razy w roku – czyści się przewody w budynkach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym, natomiast przewody wentylacyjne – raz w roku.

Za zaniedbanie czyszczenia kominów można zostać ukaranym grzywną lub mandatem. Poza tym osoba, która ubezpieczyła swój dom na przykład od pożaru, a nie może udowodnić, że regularnie czyściła i sprawdzała przewody, może pozbawić się szansy na odszkodowanie za poniesione straty.

            Poza tym zgodnie z treścią art. 62 Prawa Budowlanego, obiekty budowlane powinny być
w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Jeśli przewody okażą się niedrożne albo uszkodzone, to właściciele i zarządcy budynku muszą je naprawić na własny koszt. Kto nie przeprowadził rocznej kontroli, może zostać ukarany przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego mandatem do 500 zł. W trakcie jej trwania należy sprawdzić wykonanie zaleceń           z poprzedniej kontroli. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zaleceń pokontrolnych właściciel powinien jak najszybciej je   usunąć.                                                      

Kto dokonuje kontroli?:

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:
- osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

- osoby mające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa powyżej, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Ponadto, kontrola może być również przeprowadzona z urzędu. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części - mogącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

Uwaga! Ekspertyza ta wykonywana jest na koszt właściciela kontrolowanego obiektu.

Czyszczenie przewodów kominowych:

Czyścić przewody może czeladnik lub mistrz kominiarski, ale sprawdzać je - tylko mistrz kominiarski. Wymóg ten jednak nie ma zastosowania przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Nie ma żadnego obowiązku zrzeszania się kominiarzy, ale działa Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe i tam można sprawdzić ich wiarygodność.

Po przeprowadzonej kontroli technicznej przewodów kominowych oraz po każdym czyszczeniu powinniśmy otrzymać dokument potwierdzający wykonanie czynności - po kontroli odpowiedni protokół pokontrolny; po czyszczeniu - potwierdzenie zakresu wykonanych prac.
Nie warto oszczędzać ani unikać kontroli, bowiem ilość tragicznych wydarzeń związanych                  z corocznym zaczadzeniem powinna być tu wystarczającą przestrogą. Dotyczy to szczególnie tych domów, w których kontrole nie dobywały się regularnie lub zostały zaniechane.

Bezpiecznie Ustawiony Stóg

W związku z zaistniałymi w ostatnim czasie pożarstoggi3.pngami w rolnictwie przypominamy o obowiązkach ochrony przeciwpożarowej przy ustawianiu stogów.

Rozporządzenie MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wskazuje:

                                                                        § 42

1. Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnyminie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.

2. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniejnastępujące odległości:

   1) od budynków wykonanych z materiałów:

     a) palnych - 30 m,

     b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;

   2) od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;

   3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;

   4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;

   5) od lasów i terenów zalesionych - 100 m;

   6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.

3. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

                                                                       § 43.

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Opracował: mł.bryg. Maciej Krzemkowski

STOP pożarom traw

 

W 2015 r. w Polsce doszło do 82 802 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 45% wszystkich pożarów w naszym kraju. Średnio co 6 minut strażacy wyjeżdżali do akcji gaśniczych związanych z pożarami traw. Do dzisiaj, tj. 22 marca 2016 r., strażacy gasili już 5336 pożarów traw i nieużytków. 
Najwięcej tego typu pożarów zanotowano w marcu i kwietniu ubiegłego roku – razem 43 724. W wyniku pożarów traw w 2015 r. zginęło 7 osób, a 141 zostało rannych.
Przełom zimy i wiosny to okres, w którym zawsze gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Ma to związek z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Pamiętajmy, że pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Zagrażają lasom, domom mieszkalnym i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. Stwarzają też niebezpieczeństwo dla podróżujących, gdyż dym znacznie ogranicza widoczność, co może doprowadzić do groźnych wypadków i kolizji. 
Angażują również wiele zastępów ratowniczych, których pomoc może być potrzebna w tym samym czasie w innym miejscu, gdzie naprawdę zagrożone jest życie i zdrowie ludzi.
Wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych jest zabronione. Grozi za to kara grzywny w wysokości 5 tys. zł, a nawet kara 10 lat pozbawienia wolności. Za wywołanie pożaru traw grożą poważne konsekwencje prawne, może też to skutkować utratą dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej.

(materiały udostępniony przez KG PSP w Warszawie)

   STPO_pozarom_traw_2.jpg STOP_998.jpg


 

 

 

Upały

UPAŁY SA SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE DLA MAŁYCH DZIECI I OSÓB W PODESZŁYM WIEKU, CHORYCH NA CUKRZYCĘ NADCIŚNIENIE I MAJĄCYCH PROBLEMY Z SERCEM.

Upal1
 Upal2
f t g m