Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

III walne zebranie OSP przy KM PSP w Grudziądzu

W piątek 26 stycznia 2018 r. w hotelu Rudnik odbyło się walne zebranie członków OSP przy KM PSP w Grudziądzu. Zebranie swoją obecności uświetnili zaproszeni goście:

  • Prezydent Grudziądza – Robert Malinowski,
  • Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Grudziądzu – bryg. Dariusz Sengerski,
  • Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Grudziądzu – dh. Sławomir Chyła,
  • delegacje z sąsiednich jednostek OSP z Rudy i Szynycha.

Na spotkaniu podsumowano działalność jednostki w 2017 roku. Nasi druhowie 18 razy wyjeżdżali do akcji ratowniczo – gaśniczych (15 miejscowych zagrożeń, 2 pożary, 1 alarm fałszywy).  Dużą uwagę poświęcono inwestycjom dokonanym w sprzęt ratowniczy i zaplecze socjalne w obiekcie przy ulicy Strażackiej. Dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego i pracy własnej członków OSP remonty pomieszczeń dobiegają końca, a jednostka jest coraz lepiej wyposażona. Następnie swoje sprawozdania przedstawili kolejno: prezes, naczelnik, skarbnik oraz komisja rewizyjna. Na wniosek tej ostatniej, w głosowaniu jawnym, Zarządowi jednostki członkowie udzielili absolutorium. Przyjęto także plan budżetowy i działalności na rok 2018. Na koniec wybrano 3 delegatów do Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Grudziądz, do którego nasza jednostka została zaproszona.

IMG 20180127 WA0001 IMG 20180127 WA0002 IMG 20180127 WA0007

fot. M. Barański

f t g m