Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Zmiany w OSP Ratownictwa Wodnego

 W dniu 03 października 2016 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej nr 2 przy ul. Strażackiej odbyło się nadzwyczajne sprawozdawcze zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego. Na zebraniu podjęto szereg uchwał, miedzy innymi o przyjęciu nowych członków w szeregi OSP ORW. Po zakończeniu formalności związanych z ich przyjęciem w dalszej części zebrania odczytano sprawozdania z działalności OSP oraz przedstawiono stan finansów jednostki. Dotychczasowy zarząd otrzymał absolutorium. W związku z planowanymi zmianami w strukturze wewnętrznej OSP poprzedni zarząd podał się do dymisji i na zasadzie wyborów wyłoniono nowy zarząd w składzie:

1.  Prezes Jacek Modliborski

2. v-ce Prezes Piotr Kołtacki

3. v-ce Prezes Rafał Cywiński

4. v-ce Prezes Jarosław Murgała

5. Naczelnik Tomasz Zdrojewski

6. Z-ca Naczelnika Krzysztof Chyliński

7. Sekretarz Anna Bałdyga

8. Skarbnik Alina Nagórska

9. Członek zarządu Roman Szczypior

Powołano także nowa komisję rewizyjną w składzie:

1. Przewodniczący Paweł Korgol

2. Członek Mateusz Cieślakiewicz

3. Członek Piotr Krajewski

Na zakończenie zebrania podjęto uchwalę o zmianie statutu jednostki oraz zmianie jej nazwy na Ochotniczą Straż Pożarną przy Komendzie Miejskiej PSP w Grudziądzu. (foto i teks: P Kołtacki )

zebranie_OSP.jpg zebranieosp2 zebranieosp3

f t g m