Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Informacja z II etapu postępowania kwalifikacyjnego

Komisja powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu przeprowadziła w dniu 09.05.2018 roku test sprawności fizycznej. Do testu przystąpiły 23 osoby.

Wynik pozytywny z II etapu postępowania kwalifikacyjnego uzyskało 2 kandydatów z numeremi identyfikacyjnymi: 1, 22, którzy zakwalifikowali się do III etapu tj. sprawdzianu z pływania.

III etap odbędzie się na basenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w dniu 14.05.2018 roku  o godz. 9:00.      

Zbiórka kandydatów przed basenem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Nauczycielska 19.

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do III etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. sprawdzianu z pływania zobowiązani są dostarczyć komplet wymaganych dokumentów ujętych w ogłoszeniu o naborze niezwłocznie po zakończeniu III etapu.

f t g m