Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Nabór

W chwili obecnej KM PSP w Grudziądzu nie prowadzi naboru.

 

 

 

Informacja z zakończonego naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej PSP w Grudziądzu na stanowisko stażysty docelowo starszy ratownik

Komisja powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu zakończyła w dniu 14.05.2018 roku nabór do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty, docelowo starszy ratownik w KM PSP w Grudziądzu. Proces rekrutacyjny z wynikiem pozytywnym ukończyli kandydaci z numerami identyfikacyjnymi:

Lp.

Numer identyfikacyjny

Liczba punktów

1.

1

110,4

2.

22

97,8

Na badanie lekarskie skierowanie otrzymają osoby z numerami identyfikacyjnymi 1, 22.

Informacja o wyniku naboru do służby przygotowawczej w PSP Grudziądz

Informacja z II etapu postępowania kwalifikacyjnego

Komisja powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu przeprowadziła w dniu 09.05.2018 roku test sprawności fizycznej. Do testu przystąpiły 23 osoby.

Wynik pozytywny z II etapu postępowania kwalifikacyjnego uzyskało 2 kandydatów z numeremi identyfikacyjnymi: 1, 22, którzy zakwalifikowali się do III etapu tj. sprawdzianu z pływania.

III etap odbędzie się na basenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w dniu 14.05.2018 roku  o godz. 9:00.      

Zbiórka kandydatów przed basenem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Nauczycielska 19.

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do III etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. sprawdzianu z pływania zobowiązani są dostarczyć komplet wymaganych dokumentów ujętych w ogłoszeniu o naborze niezwłocznie po zakończeniu III etapu.

Informacja z I etapu postępowania kwalifikacyjnego

Komisja powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu dokonała oceny dokumentów złożonych przez kandydatów na stanowisko stażysty, docelowo starszy ratownik w KM PSP w Grudziądzu, która polegała na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Po pierwszym etapie weryfikacji do dalszego postępowania zakwalifikowano wszystkich 25 kandydatów.

Kolejny etap - test sprawności fizycznej  odbędzie się w dniu 09.05.2018 r. od godz. 9.00 w Hali Sportowej „Olimpii” Grudziądz ul. Piłsudskiego 14, 86-300 Grudziądz.

Przed przystąpieniem do testu kandydaci zobowiązani są przedstawić dokument tożsamości oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu, na druku według wzoru określonego
w załączniku nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Informacja z I etapu postępowania kwalifikacyjnego

 

Dodatkowa informacja do ogłoszenia z dnia 20.04.2018 roku o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w zmianowym systemie służby

Informujemy, że podczas naboru dodatkowe punkty będą przyznawane za inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku:

  • patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej – 5 pkt,
  • kwalifikacje do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii IP – 5 pkt,
  • kwalifikacje do napełniania zbiorników przenośnych – 5 pkt.

Łącznie do 15 punktów.

Informacja z zakończonego naboru do służby przygotowawczej w KM PSP w Grudziądzu na stanowisko stażysty, docelowo starszy ratownik w KM PSP w Grudziądzu

Komisja powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu zakończyła w dniu 09.04.2018 roku nabór do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty, docelowo starszy ratownik w  KM PSP w Grudziądzu. Proces rekrutacyjny z wynikiem pozytywnym ukończyli kandydaci z numerami identyfikacyjnymi:

Lp.

Numer identyfikacyjny

Liczba punktów

1.

33

49,4

2.

6

40,9

Na badanie lekarskie skierowanie otrzymają osoby z numerami identyfikacyjnymi 33 i 6.

Informacja z zakończonego naboru do służby przygotowawczej w PSP Grudziądz

Informacja z czwartego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Komisja powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu przeprowadziła w dniu 09.04.2018 roku IV etap postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna. Do rozmowy przystąpiły 2 osoby (nr identyfikacyjne 6, 33). Wszyscy kandydaci uzyskali wynik pozytywny.

Osoba z numerem 6 uzyskała 40,9 punktów, osoba z numerem 33 – 39,4 punktu.

Informacja o ostatecznym wyniku postępowania kwalifikacyjnego zamieszczona zostanie   w dniu dzisiejszym w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy.

Informacja z IV etapu postepowania kwalifikacyjnego

 

Informacja z trzeciego etapu postępowania kwalifikacyjnego

Komisja powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu przeprowadziła w dniu 09.04.2018 roku III etap postępowania kwalifikacyjnego (sprawdzian z pływania). Do testu przystąpiły 2 osoby. Pozytywny wynik ze sprawdzianu uzyskali wszyscy kandydaci, były to osoby z numerami identyfikacyjnymi: 6, 33.                          

IV etap postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu w dniu 09.04.2018 roku
o godz. 1200.

      Zbiórka kandydatów w KM PSP w Grudziądzu.

Informacja z III etapu postepowania kwalifikacyjnego

 

Informacja z drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego

Komisja powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu przeprowadziła w dniu 06.04.2018 roku test sprawności fizycznej. Do testu przystąpiły 24 osoby. Pozytywny wynik z próby harwardzkiej uzyskało 13 osób. Kolejną część – test sprawności fizycznej (próby sprawnościowe) z wynikiem pozytywnym ukończyły 2 osoby.

      Wynik pozytywny z II etapu postępowania kwalifikacyjnego uzyskali kandydaci z numerem identyfikacyjnym: 6 i 33, którzy zakwalifikowali się do III etapu tj. sprawdzianu z pływania.

III etap odbędzie się na basenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w dniu 09.04.2018 roku o godz. 9:00.       

      Zbiórka kandydatów przed basenem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5,  ul. Nauczycielska 19.

Nabór

Informacja z I etapu postępowania kwalifikacyjnego

Komisja powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Grudziądzu dokonała oceny dokumentów złożonych przez kandydatów na stanowisko stażysty. Po pierwszym etapie do dalszego postępowania zakwalifikowano 32 osoby. 

Kolejny etap - test sprawności fizycznej odbędzie się w dniu 06.04.2018 r. o godz. 9:00 w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Toruniu z siedzibą w Łubiance przy ul. Toruńskiej 72. Dojazd we własnym zakresie.

Pełna informacja z I etapu postępowania kwalifikacyjnego

f t g m