Copyright 2020 - KM PSP Grudziądz

Informacja z zakończonego naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej PSP w Grudziądzu na stanowisko stażysty docelowo starszy ratownik

Komisja powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu zakończyła w dniu 14.05.2018 roku nabór do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty, docelowo starszy ratownik w KM PSP w Grudziądzu. Proces rekrutacyjny z wynikiem pozytywnym ukończyli kandydaci z numerami identyfikacyjnymi:

Lp.

Numer identyfikacyjny

Liczba punktów

1.

1

110,4

2.

22

97,8

Na badanie lekarskie skierowanie otrzymają osoby z numerami identyfikacyjnymi 1, 22.

Informacja o wyniku naboru do służby przygotowawczej w PSP Grudziądz

Informacja z II etapu postępowania kwalifikacyjnego

Komisja powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu przeprowadziła w dniu 09.05.2018 roku test sprawności fizycznej. Do testu przystąpiły 23 osoby.

Wynik pozytywny z II etapu postępowania kwalifikacyjnego uzyskało 2 kandydatów z numeremi identyfikacyjnymi: 1, 22, którzy zakwalifikowali się do III etapu tj. sprawdzianu z pływania.

III etap odbędzie się na basenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w dniu 14.05.2018 roku  o godz. 9:00.      

Zbiórka kandydatów przed basenem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Nauczycielska 19.

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do III etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. sprawdzianu z pływania zobowiązani są dostarczyć komplet wymaganych dokumentów ujętych w ogłoszeniu o naborze niezwłocznie po zakończeniu III etapu.

Informacja z I etapu postępowania kwalifikacyjnego

Komisja powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu dokonała oceny dokumentów złożonych przez kandydatów na stanowisko stażysty, docelowo starszy ratownik w KM PSP w Grudziądzu, która polegała na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Po pierwszym etapie weryfikacji do dalszego postępowania zakwalifikowano wszystkich 25 kandydatów.

Kolejny etap - test sprawności fizycznej  odbędzie się w dniu 09.05.2018 r. od godz. 9.00 w Hali Sportowej „Olimpii” Grudziądz ul. Piłsudskiego 14, 86-300 Grudziądz.

Przed przystąpieniem do testu kandydaci zobowiązani są przedstawić dokument tożsamości oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu, na druku według wzoru określonego
w załączniku nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Informacja z I etapu postępowania kwalifikacyjnego

 

f t g m