Copyright 2020 - KM PSP Grudziądz

Ostatni dzień służby bryg. Sengerskiego

W piątek 14.02.2020 r. podczas uroczystej zmiany służby w JRG 1 pożegnaliśmy, odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Grudziądzu – bryg. Dariusza Sengerskiego.  Po raz ostatni w swej karierze przeprowadził on zmianę służby, a po jej zakończeniu oddał honor sztandarowi grudziądzkiej komendy i złożył meldunek o zdaniu obowiązków służbowych Komendantowi Miejskiemu bryg. Robertowi Gutowskiemu. Podczas przemówień końcowych komendant podziękował swojemu zastępcy za długoletnią, wzorową pełnioną służbę, a przyszły emeryt podziękował wszystkim zgromadzonym za owocną współpracę z jaką miał do czynienia na każdym zajmowanym przez siebie stanowisku.

bryg. mgr inż. Dariusz Sengerski z ochroną przeciwpożarową związany jest od 1 września 1989 roku kiedy to rozpoczął naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Z dniem 15 lipca 1991 roku rozpoczął służbę w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej w Grudziądzkich Zakładach Przemysłu Gumowego na stanowisku dowódcy plutonu. Następnie, 1 kwietnia 1994 roku został przeniesiony do służby w Komendzie Rejonowej PSP w Grudziądzu. W czasie służby zajmował stanowisko dowódcy zastępu, inspektora, starszego oficera, starszego specjalisty, naczelnika wydziału, a od 15 marca 2012 roku do chwili obecnej zastępcy komendanta miejskiego PSP w Grudziądzu.

Naszemu drogiemu koledze, po zakończonej służbie, życzymy zdrowia, wielu szczęśliwych chwil w rodzinnym gronie, oraz powodzenia w realizacji zamierzonych celów.

123

456

789

f t g m