Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Dzień strażaka grudziądzkich emerytów

W czwartek, 16 maja 2019 roku, w Restauracji "Rudnicki Korsarz", Zarząd Koła Zw. E i R Poż. RP przy KM PSP w Grudziądzu zorganizował uroczyste spotkanie koleżeńskie z okazji "Dnia Strażaka". Zebranie otworzył Prezes Koła Gerard Mroczyński witając Komendanta Miejskiego PSP w Grudziądzudzu bryg. Roberta Gutowskiego, jego zastępcę bryg. Dariusza Sengerskiego oraz licznie przybyłych emerytów. Prezes Koła składając życzenia, zapoznał zebranych z historią oraz działalnością bieżącą Koła w Grudziądzu. Życzenia zebranym złożył również bryg. Robert Gutowski. Po części oficjalnej, w miłej atmosferze, emerytowani strażacy świętowali kolejny w swoim życiu "Dzień Strażaka", wspominając czasy pełnienia służby w grudziądzkiej Komendzie.

Tekst : J.Czepek.
Zdjęcia : J.Czepek i K. Traciak.

12

f t g m