Copyright 2020 - KM PSP Grudziądz

Powiatowe obchody dnia strażaka 2019

W sobotę 11 maja 2019 r, w Radzyniu Chełmińskim, strażacy z powiatu grudziądzkiego obchodzili święto swojego patrona. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Anny odprawioną, w obecności relikwii św. Floriana przy asyście pocztów sztandarowych jednostek z naszego powiatu. Po nabożeństwie pododdziały, na czele z orkiestrą dętą z Chełmna, przemaszerowały do amfiteatru  gdzie zgodnie z ceremoniałem pożarniczym odbył się uroczysty apel.  Wszystkich biorących w nim udział przywitał gospodarz - burmistrz Radzynia Krzysztof Chodubski. Ceremonię  swoją obecnością uświetnili: parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, Kujawsko – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak oraz szefowie pozostałych służb mundurowych. Kolejny mówca, Komendant Miejski PSP w Grudziądzu bryg. Robert Gutowski, odczytał list Prezydenta RP skierowany do wszystkich strażaków oraz podziękował za pracowity rok zarówno swoim podwładnym jak i druhom OSP. Następnym punktem uroczystości było wręczenie awansów, odznaczeń i nagród. Po tej części głos zabrali zaproszeni goście: senator Andrzej Mioduszewski, Kujawsko – Pomorski Komendant Wojewódzki nadbryg. Janusz Halak, Starosta Powiatu Grudziądzkiego Adam Olejnik, Radna Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Małgorzata Taranowicz, V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej Grudziądza Paweł Napolski, dh Jarosław Herbowski z Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Sławomir Chyła. Wszyscy zgodnie gratulowali awansowanym, odznaczonym i wyróżnionym oraz dziękowali strażakom za ich wkład w budowę bezpieczeństwa w regionie. Po zakończeniu apelu uczestnicy uroczystości, mieszkańcy Radzynia i goście udali na poczęstunek. Dalsza część imprezy miała formę rodzinnego pikniku z wieloma atrakcjami.

234

567

91314

101211

f t g m