Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Zmiany kadrowe w grudziądzkiej komendzie

W czwartek 31 stycznia 2019 r. w JRG 1 podczas uroczystej zmiany służby pożegnano 3 funkcjonariuszy przechodzących na zaopatrzenie emerytalne. Zmianę po raz ostatni przeprowadził  z-ca d-cy JRG 1 mł. bryg. Szpręglewski. Po jej zakończeniu oddał honor sztandarowi grudziądzkiej komendy i złożył meldunek, o zdaniu obowiązków służbowych, Komendantowi Miejskiemu bryg. Robertowi Gutowskiemu. W ślad za nim poszli mł. bryg. Tomasz Jeliński oraz mł. bryg. Piotr Górny. A oto krótki rys historyczny przebiegu służby naszych kolegów:

  • mł. bryg. Wiesław Szpręglewski, służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 1 września 1992 roku jako kadet Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. W czasie służby zajmował następujące stanowiska: dowódca zastępu, dowódca zmiany, a od 01.07.2013 roku do chwili obecnej zastępca dowódcy JRG w KM PSP w Grudziądzu.
  • mł. bryg. Tomasz Jeliński rozpoczął służbę w KM PSP w Grudziądzu 9 maja 1994 roku. W trakcie pełnienia służby zajmował następujące stanowiska: stażysta w JRG nr 1, referent, młodszy oficer, starszy oficer, naczelnik wydziału, a od 01.07.2007 roku do chwili obecnej kierownik sekcji organizacyjno - kadrowej.
  • mł. bryg. Piotr Górny rozpoczął służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Grudziądzu 6 lipca 1990 roku jako absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. W czasie pełnienia służby zajmował następujące stanowiska: przodownik roty, dowódca zastępu, dowódca zmiany, a od 01.10.2017 roku do chwili obecnej zastępca dowódcy JRG w KM PSP w Grudziądzu.

Zakończenie służby przez naszych kolegów spowodowało szereg zmian na stanowiskach w grudziądzkiej komendzie. Najważniejsze z nich nastąpiły od 1 lutego 2019 r.:

  • na stanowisko z-cy d-cy JRG 1 awansował kpt. Marek Łazicki,
  • na stanowisko z-cy d-cy JRG 2 awansował st. kpt. Sławomir Chyła,
  • na stanowisko kierownika sekcji organizacyjno - kadrowej awansował mł. kpt. Tomasz Beyer,

Kolegom, którzy zakończyli służbę życzymy odpoczynku po jej trudach i spokoju w życiu prywatnym. Natomiast ich następcom powodzenia na nowych stanowiskach i utrzymania wysokich standardów wyznaczonych przez ich poprzedników.

2312

14891011

13

f t g m