Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Bezpieczne lodowisko na ferie 2019

Wzorem lat poprzednich, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zaleca wszystkim podległym jednostkom pomoc przy organizacji bezpiecznych lodowisk. Działanie to ma to na celu zminimalizowanie ryzyka zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży, do których dochodzi na zamarzniętych akwenach wodnych.

W związku z powyższym również KM PSP Grudziądz będzie udzielać pomocy przy realizacji tego typu przedsięwzięć. Warunkiem takiej pomocy jest spełnienie poniższych wymagań:

  1. Lodowisko może zostać wylane na terenach takich jak: boisko szkolne, park, miejsce na osiedlowym placu zabaw itp.
  2. Wymagana jest pisemna prośba Zgłaszającego np. dyrektora szkoły, lub zarządcy terenu. Do prośby tej należy dołączyć pisemną zgodę władz samorządowych na pobór wody oraz zgodę właściciela na wylanie lodowiska. Prośba z wszystkimi załącznikami powinna zostać skierowana do najbliższej jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP, a więc odpowiednio: JRG 1 przy ul. Piłsudskiego 25/27 lub JRG 2 przy ul. Strażackiej 1.
  3. Teren pod lodowisko musi zostać odpowiednio przygotowany przez Zgłaszającego: wyrównanie podłoża, usypanie band z piasku lub śniegu, ewentualne ustawienie barierek.

Funkcjonariusze PSP z najbliższej jednostki pomogą w przygotowaniu lodowiska (zalaniu wodą) w uzgodnionym ze Zgłaszającym terminie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przypominamy również, że za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada organizator ślizgawki.

Informacje teleadresowe potrzebne do kontaktu znajdują się w zakładce Struktura/JRG

f t g m