Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Spotkanie Prezydenta Grudziądza z dowódcami służb mundurowych

W środę 31 października w grudziądzkim Ratuszu, kończący urzędowanie prezydent Robert Malinowski, podczas uroczystego spotkania podziękował za współpracę dowódcom formacji mundurowych z terenu miasta. Straż Pożarną reprezentował Komendant Miejski bryg. Robert Gutowski, który w imieniu własnym, swoich poprzedników i wszystkich strażaków podziękował za owocną i przykładną współpracę na linii Urząd Miejski – Komenda Miejska PSP. Przez 12 lat pełnienia funkcji, prezydent Robert Malinowski nigdy nie pozostawał obojętny na potrzeby strażaków i w miarę możliwości wspierał, zarówno finansowo jak i organizacyjnie, grudziądzkie jednostki. Za tak wzorową współpracę jeszcze raz serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że nowy włodarz miasta podtrzyma ten wysoki poziom relacji.

fot. M. Jaworska - Nizioł

1 2 3         

 

 

f t g m