Copyright 2020 - KM PSP Grudziądz

Wyciek amoniaku

We wtorek 15 października 2019 r.  około godz. 12:30 w chłodni przy ul. Waryńskiego doszło do wycieku amoniaku z instalacji chłodniczej. Rozszczelnienie instalacji miało miejsce w układzie zewnętrznego skraplacza (chłodnicy). Pracownicy firmy wdrożyli procedury na wypadek awarii z czym wiązało się przeprowadzenie ewakuacji. W pierwszej fazie do akcji zadysponowano zastępy PSP z Grudziądza i OSP z Wielkiego Wełcza oraz Policję i Straż Miejską. Działania polegały na wyznaczeniu stref niebezpiecznych, ewakuacji ludzi z sąsiedztwa zakładu oraz neutralizacji obłoku trującego gazu przy pomocy rozproszonych prądów wody. Ze względu na wysoką toksyczność amoniaku do akcji zadysponowana została także Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego z Bydgoszczy. Na czas wycieku w pobliżu zakładu wyłączona z ruchu została ul. Waryńskiego. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu, około godz. 16 ratownikom z grupy chemicznej udało się uszczelnić wyciek gazu. Pomimo tego, ze intensywna woń amoniaku była wyczuwalna poza zakładem nie stwierdzono stężeń mających negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców – pomiary były wykonywane na bieżąco. W wyniku tego zdarzenia nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu. Akcja ratownicza trwała ponad 8 godzin i uczestniczyło w niej łącznie 15 zastępów.

24

13

f t g m