Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

20 lat istnienia JRG 2

 Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza nr 2 – 20 lat służby.

     W 2012 roku minęła 20. rocznica utworzenia Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Zgodnie z założoną przez Komendę Główną koncepcją system ten miał zastąpić dotychczasowe struktury pożarnicze. Utworzono w Polsce w 1992 roku ponad 500 jednostek ratowniczo- gaśniczych różnej kategorii. Jednostki te powstawały przeważnie na bazie istniejących do tego momentu Zawodowych Straży Pożarnych wykorzystując ich siedziby, sprzęt oraz potencjał ludzki.
Miejscem stacjonowania załogi JRG 2 została strażnica znajdująca się przy ul. Strażackiej w południowej części miasta między osiedlami Rządz i Strzemięcin. Strażnica i cały cykl jej powstawania była wynikiem prac koncepcyjnych ówczesnego komendanta rejonowego straży pożarnych w Grudziądzu ppłk. Zenona Gonkowskiego, jego zastępcy mjr. Ryszarda Gutowskiego oraz ppłk Henryka Sławatyckiego- pierwszego dowódcy II oddziału grudziądzkiej straży pożarnej, ppłk. Grzegorza Czepka, który zastąpił odchodzącego na emeryturę ppłk. Zenona Gonkowskiego, a także grona osób z powołanego do życia Społecznego Komitetu Budowy Strażnicy. Duży wkład pracy w budowę nowych budynków włożyli nie tylko strażacy z Zawodowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, ale także funkcjonariusze z Zakładowej Straży Pożarnej przy Grudziądzkich Zakładach Przemysłu Gumowego Stomil oraz strażacy- ochotnicy, wśród których wyróżniali się druhowie z OSP przy Fabryce Maszyn Rolniczych Agromet- Unia, którzy wraz z druhem Gerardem Mroczyńskim wnieśli ogromny wkład pracy w budowę jednostki. Na wiele miesięcy przed całkowitym przekazaniem strażnicy do użytku stacjonujący na jej terenie strażacy pod dowództwem chorążego Edwarda Krawczyńskiego nie jeden raz wyjeżdżali do akcji ratowniczych na terenie miasta i gminy Grudziądz. Ostatecznie całą strażnicę przekazano do użytku 1989 roku od tego roku weszła ona oficjalnie do grona wielkiej rodziny strażackiej.
W dniu l lipca 1992 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. Feliks Dela aktem powołania z dnia 30 czerwca 1992 roku oficjalnie utworzył Jednostkę Ratowniczo- Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Strażackiej. Nowym dowódcą jednostki, który zastąpił na tym stanowisku st.asp. Edwarda Krawczyńskiego został st.asp. Zdzisław Beyer, dotychczasowy dowódca zmiany z oddziału I ZSP w Grudziądzu. Jego zastępcą został asp. Piotr Kołtacki a stanowisko technika jednostki powierzono st. str. Janowi Pawłowskiemu. JRG nr 2 otrzymała kategorię „D", co oznaczało, że do dyspozycji dowódca będzie miał 30 ludzi podzielonych na 3 zmiany służbowe po 10 osób każda.
JRG 2 przejęła załogę II Oddziału ZSP i z tego powodu zatrudniała na początku nieco więcej strażaków. Aby jednak być w zgodzie z regulaminową etatyzacją stan osobowy musiał się zmniejszyć. Był to okres przejściowy mający zakończyć się 31 grudnia 1992 roku. Część funkcjonariuszy jeszcze w tym samym roku zgłosiła akces emerytalny, kilku zostało w późniejszym okresie przeniesionych do JRG nr l na ul. Piłsudskiego. W trakcie przemian oraz w pierwszych miesiącach istnienia JRG w jej szeregach zatrudnieni byli następujący strażacy –ratownicy:

1. Bruski Zbigniew                                  
2. Baranowski Waldemar
3. Beyer Zdzisław              - pracował w JRG 2 w 2012 r.
4. Bojanowski Stanisław
5. Bruhn Robert
6. Biłyk Tomasz;
7. Brodziński Piotr
8. Czepek Janusz
9. Drzazga Stefan
10.Derkowski Andrzej
11.Gawrecki Jarosław
12.Gliniecki Adam
13.Halik Bronisław
14.Heberlein Ryszard
15.Hydzik Mariusz
16.Kozłowski Jan
17.Kołodziejski Bogusław
18.Kaniewski Grzegorz      - pracował w JRG 1 w 2012 r.
19.Kołtacki Piotr                - pracował w JRG 2 w 2012 r.
20.Krzyżanowski Maciej
21.Kurek Andrzej
22.Krytkowski Mirosław
23.Kończyński Zdzisław
24.Laska Stanisław
25.Mirosław Wiesław
26.Napiórkowski Mirosław
27.Olkowski Zdzisław
28.Przanowski Andrzej
29.Parteka Piotr
30.Pawłowski Jan
31.Piechocki Ryszard
32.Przygoda Dariusz
33.Ramik Franciszek
34.Soja Andrzej
35 Szczygieł Zdzisław
36.Salewski Bogusław
37.Śleboda Piotr
38. Szpręglewski Wiesław - pracował w JRG 2 w 2012 r.
39.Trzciński Ryszard
40.Traciak Kazimierz
41.Urbański Andrzej
42.Wolski Jan
43.Węgler Zygmunt
44.Widz Leszek
45.Wiśniewski Tadeusz
46.Wiśniewski Zdzisław M.
47.Wysocki Piotr
48.Ziomek Stanisław
49.Cybulski Mieczysław
50.Halik Walenty
51.Kunicki Mariusz
52.Hołody Stefan
53.Marszałek Rafał
54.Brudziński Andrzej      - pracował w KM w 2012 r.
55.Nowak Tadeusz           - pracował w JRG 2 w 2012 r.
56.Modliborski Jacek       - pracował w KMPSP w 2012 r.
57.Konefał Tadeusz
W pierwszym okresie swego istnienia jednostka wyposażenie techniczne przejęła po byłym II oddziale ZSP. Nie było ono imponujące. Samochody pożarnicze - GBA 2,5/16 Star 244, GCBA 6/32 Jelcz 315, SRT Star 266 oraz GCBM 18/8 Jelcz 317 były wysłużone, często się psuły i nierzadko nie były wstanie o własnych siłach wrócić do bazy po wyjeździe do akcji. Obecnie załoga JRG 2 ma do dyspozycji nieco wiekowy, ale bardziej nowoczesny sprzęt i pojazdy pożarnicze:
- GBA 2/25 Ranault
- GCBA 5/32 Mercedes
- SH-40 Volvo
- SLRt Lublin III
- Sop Nissan
- przyczepę pompową M-11/4
- łódź hybrydową S-6100
Załoga JRG 2 etatowo liczy 33 strażaków zmianowych i 2 oficerów dowództwa.
opracował: mł. bryg. Piotr Kołtacki na podstawie info. PSP Grudziadz i wiedzy własnej.

Foto: archiwum KM PSP w Grudziądzu oraz mł. bryg. Piotr Kołtacki

Oddział_budowa_2.jpg Oddział-_Tafelski_podpisuje.jpgOddział_II_kompania_2.jpgOddział_II_oddanie_2.jpgxxxxxxxxxxxxxxxxx2 JRG__1994.jpg1_Sprzet_przed_strażnicą.jpg   

 

    
f t g m