Copyright 2020 - KM PSP Grudziądz

Grudziądz - dzieje pożarnictwa

his6   

Najstarszy dokument z dziedziny pożarnictwa miejskiego w Grudziądzu datuje się na 1760 rok tj. okres panowania w Polsce Króla Augusta II czyli 12 lat przed Pierwszym Rozbiorem Polski. W wyniku Pierwszego Rozbioru Prusy zagarnęły między innymi ziemie chełmińskie w tym miasto i powiat Grudziądz. Dnia 27 czerwca 1760 roku ukazał się regulamin pożarniczy dla miasta w formie 8 stronicowej książeczki opracowanej dość dokładnie i obejmował aspekty zapobiegawcze i gaśnicze dla miasta Grudziądza stosownie do tamtych czasów. Regulamin ten obowiązywał do chwili powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Do czasu powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Grudziądzu historia odnotowała kilka dużych pożarów i tak: do wielkiego pożaru doszło w 1341 roku i ponownie w 1345 roku, a w roku 1431 ogień pochłonął połowę miasta. W 1612 roku spłonęła wieża kościoła Farnego, a w 1659 roku w czasie szturmu wojsk polskich na broniących się Szwedów wybuchł potężny pożar i zniszczył niemal całe ówczesne miasto Grudziądz. Żywioł ominął Zamek, a w samym mieście ocalało tylko 15 kamienic i Kościół świętego Mikołaja.

Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grudziądzu było procesem, w którym można zaznaczyć następujące etapy:

Czytaj więcej: Grudziądz - dzieje pożarnictwa

20 lat istnienia JRG 2

JRG 1994Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza nr 2 – 20 lat służby.

     W 2012 roku minęła 20. rocznica utworzenia Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Zgodnie z założoną przez Komendę Główną koncepcją system ten miał zastąpić dotychczasowe struktury pożarnicze. Utworzono w Polsce w 1992 roku ponad 500 jednostek ratowniczo- gaśniczych różnej kategorii. Jednostki te powstawały przeważnie na bazie istniejących do tego momentu Zawodowych Straży Pożarnych wykorzystując ich siedziby, sprzęt oraz potencjał ludzki.
Miejscem stacjonowania załogi JRG 2 została strażnica znajdująca się przy ul. Strażackiej w południowej części miasta między osiedlami Rządz i Strzemięcin. Strażnica i cały cykl jej powstawania była wynikiem prac koncepcyjnych ówczesnego komendanta rejonowego straży pożarnych w Grudziądzu ppłk. Zenona Gonkowskiego, jego zastępcy mjr. Ryszarda Gutowskiego oraz ppłk Henryka Sławatyckiego- pierwszego dowódcy II oddziału grudziądzkiej straży pożarnej, ppłk. Grzegorza Czepka, który zastąpił odchodzącego na emeryturę ppłk. Zenona Gonkowskiego, a także grona osób z powołanego do życia Społecznego Komitetu Budowy Strażnicy. Duży wkład pracy w budowę nowych budynków włożyli nie tylko strażacy z Zawodowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, ale także funkcjonariusze z Zakładowej Straży Pożarnej przy Grudziądzkich Zakładach Przemysłu Gumowego Stomil oraz strażacy- ochotnicy, wśród których wyróżniali się druhowie z OSP przy Fabryce Maszyn Rolniczych Agromet- Unia, którzy wraz z druhem Gerardem Mroczyńskim wnieśli ogromny wkład pracy w budowę jednostki. Na wiele miesięcy przed całkowitym przekazaniem strażnicy do użytku stacjonujący na jej terenie strażacy pod dowództwem chorążego Edwarda Krawczyńskiego nie jeden raz wyjeżdżali do akcji ratowniczych na terenie miasta i gminy Grudziądz. Ostatecznie całą strażnicę przekazano do użytku 1989 roku od tego roku weszła ona oficjalnie do grona wielkiej rodziny strażackiej.
W dniu l lipca 1992 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. Feliks Dela aktem powołania z dnia 30 czerwca 1992 roku oficjalnie utworzył Jednostkę Ratowniczo- Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Strażackiej. Nowym dowódcą jednostki, który zastąpił na tym stanowisku st.asp. Edwarda Krawczyńskiego został st.asp. Zdzisław Beyer, dotychczasowy dowódca zmiany z oddziału I ZSP w Grudziądzu. Jego zastępcą został asp. Piotr Kołtacki a stanowisko technika jednostki powierzono st. str. Janowi Pawłowskiemu. JRG nr 2 otrzymała kategorię „D", co oznaczało, że do dyspozycji dowódca będzie miał 30 ludzi podzielonych na 3 zmiany służbowe po 10 osób każda.
JRG 2 przejęła załogę II Oddziału ZSP i z tego powodu zatrudniała na początku nieco więcej strażaków. Aby jednak być w zgodzie z regulaminową etatyzacją stan osobowy musiał się zmniejszyć. Był to okres przejściowy mający zakończyć się 31 grudnia 1992 roku. Część funkcjonariuszy jeszcze w tym samym roku zgłosiła akces emerytalny, kilku zostało w późniejszym okresie przeniesionych do JRG nr l na ul. Piłsudskiego. W trakcie przemian oraz w pierwszych miesiącach istnienia JRG w jej szeregach zatrudnieni byli następujący strażacy –ratownicy:

Czytaj więcej: 20 lat istnienia JRG 2

f t g m