Copyright 2020 - KM PSP Grudziądz

Ćwiczenia w lasach

We wtorek, 23 czerwca strażacy z  KM PSP w Grudziądzu przeprowadzili praktyczne ćwiczenia na obszarach leśnych zarządzanych przez Nadleśnictwo Jamy. Działania te mają na celu rozpoznanie możliwości prowadzenia działań gaśniczych podczas pożarów lasów. W czasie ćwiczeń sprawdzone zostały:

  • stan dróg pożarowych,
  • stan dróg dojazdowych do punktów czerpania wody,
  • możliwość poboru wody z punktów czerpania wody,
  • alternatywne miejsca poboru wody do celów pożarowych,

Ćwiczenia połączone z kontrolą były prowadzone wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa i będą kontynuowane w kolejnych terminach.

312

f t g m