Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Ćwiczenia przeciwpowodziowe

13 czerwca 2019 r. strażacy z powiatu świeckiego, grudziądzkiego, chełmińskiego oraz tucholskiego wzięli udział we wspólnych ćwiczeniach przeciwpowodziowych zorganizowanych na terenie pompowni Kończyce w gm. Nowe. Według założenia do ćwiczeń w wyniku intensywnych i długotrwałych opadów deszczu poziom rzeki Mątawy zaczynał się gwałtownie podnosić, dodatkowo jedna z pomp uległą awarii. Zagrożone podtopieniem były budynki znajdujące się bezpośrednio przy rzece oraz okoliczne pola. Teren ćwiczeń został podzielony na dwa odcinki bojowe. Na pierwszym strażacy przy pomocy motopomp wspomagali działanie pompowni i przetłaczali wodę do koryta za wałem. Na drugim odcinku uczestnicy przy pomocy worków z piaskiem ćwiczyli budowę wałów przeciwpowodziowych z wykorzystaniem różnych metod. W ćwiczeniach uczestniczyli funkcjonariusze KP PSP w Świeciu, KM PSP w Grudziądzu oraz druhowie z jednostek OSP (Nowe, Rychława, Mały Komórsk, Gruta, Łasin, Szynych, Kęsowo, Gostycyn, Raciąż, Lisewo, Robakowo, Podwiesk) łącznie 21 zastępów 80 strażaków. Prowadzonym działaniom przyglądali się m.in. Komendant Powiatowy PSP w Świeciu bryg. Piotr Tkaczyński, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu st. bryg. Marek Rusoń, mł. bryg. Piotr Wypych, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chełmnie st. bryg. Janusz Pietrak, Dowódca JRG 1 z Grudziądza mł. bryg. Paweł Korgol oraz Zastępca Dowódcy JRG w Tucholi mł. bryg. Mirosław Januszewski, Burmistrz Miasta Nowe Pan Czesław Woliński oraz Pan Grzegorz Matusiewicz przedstawiciel struktur zarządzania kryzysowego szczebla gminnego.

Źródło: KP PSP Świecie
Zdjęcia: Jan Plit

134

975

f t g m