Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Ćwiczenia kompanii OSP

Kompania OSP w akcji

W poniedziałek 17 czerwca na terenie młyna zbożowego w Szczepankach odbyły sie manewry jednostek grudziadzkiej straży pożarnej oraz kompanii odwodowej OSP powiatu grudziadzkiego. Całość ćwiczeń odbyła się dwustopniowo- w pierwszym etapie 14 czerwca na terenie KM PSP w Grudziądzu przeprowadzono zajęcia aplikacyjne. Poczas pracy zespołowej dokonano wstępnej analizy zagrożenia pożarowego obiektu, przeprowadzono obliczenia majace wskazać ilość sił i środków, które powinny być zaangażowane do akcji oraz nakreślono prowizorium ćwiczeń praktycznych. Te ostatnie rozpoczęły się od alarmowania jednostek OSP i PSP w ustalonej kolejności.Po ich przyjeździe na miejsce dowodzący całością manewrów mł. bryg. Mariusz Wesołowski wyznaczał poszczególne zadania. Od przeszukiwania pomieszczeń i próby odnalezienia poszkodowanych po gaszenie pożaru oraz tworzenie punktów czerpania wody. Jeden z zastepów OSP przygotował lądowisko dla smigłowców HEMS , które miałyby za zadanie zabrać rannych pracowników do szpitala. W ćwiczenia zaangażowano wszystkich pracowników KM PSP w Grudziądzu. To z ich udziałem pod nadzorem z-cy komendanta miejskiego mł. bryg. Dariusza Sengerskiego pracował sztab akcji oraz punkt przyjęcia sił i srodków. Po zakończeniu ćwiczeń wszyscy strażacy zwiedzili zakład a nastepnie w strażnicy OSP Łasin omówiono realizację całych ćwiczeń.. Ciekawą prelekcję na temat zagrożeń w przemysle zbożowym wygłosił prowadzacy sprawy p.poż. w młynie asp. sztab. w st. spocz. Stefan Hołody, który jako były zastępca dowódcy JRG 1 wielokrotnie w przeszłości miał okazję walczyć z żywiołem. Na zakończenie posilono się kiełbaską przygotowaną przez organizatorów i wszystkie załogi powróciły do swych baz. (tekst i foto: mł. bryg. Piotr Kołtacki)

wiczenia_Szczepanki_2013_1.jpg

      wiczenia_Szczepanki_2013_24.jpg

f t g m