Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Wspólne ćwiczenia strażaków z powiatów chełmińskiego i grudziądzkiego w lesie rudnickim

W środę 23 maja 2018 r. na terenie lasów komunalnych przy ul. Południowej w Grudziądzu, odbyły się ćwiczenia doskonalące dla jednostek PSP i OSP. Ich celem było praktyczne przećwiczenie gaszenia symulowanego pożaru w lesie, gdzie główną trudność stanowią: zlokalizowanie miejsca rozprzestrzeniania się ognia, drogi dojazdowe, zaopatrzenie wodne oraz zapotrzebowanie na dużą ilość sił i środków. W działaniach udział brały jednostki PSP i OSP z powiatu grudziądzkiego i chełmińskiego. Skoordynowana akcja gaśnicza na dwóch odcinkach bojowych wymagała dużej ilości wody do celów gaśniczych. Dostarczanie jej realizowano poprzez dowożenie pojazdami gaśniczymi oraz dwiema liniami tłocznymi rozciągniętymi na odcinku ok. 1 km. W ćwiczeniach udział brało 14 zastępów gaśniczych, które zrealizowały postawione przed nimi zadania. Dzięki współpracy z Leśniczym Lasów Komunalnych podsumowanie ćwiczeń odbyło się w Centrum Edukacji Ekologicznej przy pysznej grochówce.

123

fot. P. Bilski

456

fot. T. Welt

f t g m