Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Ćwiczenia przeciwpowodziowe

W środę 21 czerwca na terenie przepompowni wodnej przy ul. Droga Mazowiecka od godziny 9:00 rozpoczęły się ćwiczenia z działań przeciwpowodziowych dla funkcjonariuszy KM PSP w Grudziądzu oraz druhów OSP z terenu gminy Grudziądz. Scenariusz ćwiczeń był wielowątkowy. Strażacy przećwiczyli klasyczne rozwiązania stosowane podczas walki z „wielką wodą” takie jak: napełnianie worków piaskiem oraz ich układanie, przepompowywanie wody przy użyciu dostępnego sprzętu, a także podejmowanie na jednostki pływające osób poszkodowanych z obiektów na terenach zalewowych. Dzięki uprzejmości firmy LUBAWA S.A. podczas ćwiczeń wykorzystano także zapory przeciwpowodziowe, które dzięki swojej konstrukcji i rozwiązaniom technicznym do minimum ograniczają wysiłek ratowników i niezbędne zaplecze logistyczne, a także  skracają czas sprawienia skutecznej bariery dla wody. Wszystkie założenia zostały wykonane poprawnie co zostało potwierdzone zarówno przez samych ćwiczących jak i obserwatorów: przedstawiciel KW PSP Toruń oraz Wójt Gminy Grudziądz. Ćwiczący poznali także obiekt przepompowni, która podczas wysokiego stanu wody na Wiśle odprowadza nadmiar wody z pradoliny do rzeki.

ppowodziowe 1 ppowodziowe 2 ppowodziowe 3

ppowodziowe 4 ppowodziowe 5 ppowodziowe 6

fot. Gazeta Pomorska

f t g m