Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Ćwiczenia praktyczne z wycinki drzew

W dniach 6,7,8 marca na ulicy Trynkowej w Grudziądzu odbyły się ćwiczenia dla strażaków z KM PSP Grudziądz oraz druhów z jednostek OSP powiatu grudziądzkiego włączonych do KSRG.  Tematem ćwiczeń były techniki cięcia piłą spalinową. Dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Grudziądzu strażacy mieli do dyspozycji kilkadziesiąt drzew do wycięcia oraz wykwalifikowanego instruktora w postaci pana Mateusza Cieślakiewicza – Leśniczego Lasów Komunalnych w Grudziądzu. W trakcie zajęć uczestnicy mieli możliwość ścinki „trudnych drzew” (pochylenie zagrażające innym obiektom,  spróchniałe pnie itp.), okrzesywania oraz cięcia powalonych pni. W trakcie ćwiczeń wykorzystywano sprzęt jakim straż dysponuje podczas akcji: pilarki, sprzęt burzący, kliny, drabiny, liny itp. W poszczególnych dniach ćwiczyły zastępy z kolejnych zmian służbowych PSP oraz po 3 zastępy z OSP. Szczególny nacisk został położony na bezpieczeństwo podczas tego typu działań. Każdy dzień szkolenia rozpoczynał się od omówienia zasad bezpieczeństwa oraz przypomnienia zasad obsługi pilarek spalinowych.

Ćwiczenia te były odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu szkolenie praktyczne występujące wśród ratowników. Zdobyta wiedza i umiejętności będą owocować  przy powtarzających się skomasowanych akcjach dotyczących usuwania wiatrołomów po przejściu gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

wycinka 1 wycinka 2 wycinka 3

f t g m