Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Ćwiczenia w Zakładzie Przerobu Odpadów w Zakurzewie

W dniu 04.10.2016 roku na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie, który położony jest w północnej części gminy Grudziądz przeprowadzono ćwiczenia pożarnicze Kompanii Odwodowej Powiatu Grudziądzkiego, w której skład wchodzą jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej największych miejscowości mających siedzibę w naszym powiecie. Razem z odwodami ćwiczyli także strażacy zawodowi z obu grudziądzkich jednostek PSP. Teren zakładu w Zakurzewie został wybrany jako plac ćwiczeń po serii pożarów podobnych składowisk, które cyklicznie wybuchały w tym roku w wielu miejscach naszego kraju. Do jednego z takich pożarów doszło w w miejscowości Stalówka pod Kcynią gdzie z ogniem walczono kilka dni. W ramach ćwiczeń przetestowano sposoby alarmowania jednostek OSP, możliwości dojazdu na miejsce zdarzenia, wykorzystanie posiadanego sprzętu oraz przygotowanie Zakładu do walki z pożarem. Jak wykazały ćwiczenia sprzęt pożarniczy Kompanii „GRUDZIĄDZ” jest sprawny technicznie, zasoby wody gaśniczej zarówno w zbiorniku ppoż. Zakładu jak i tej dowiezionej w pojazdach był wystarczający, aby przez 30 minut podawać 8 prądów gaśniczych na miejsce pożaru, a wyszkolenie pracowników w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej było na wysokim poziomie. Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się ich omówienie a wszelkie uwagi przekazane zostaną odpowiednim służbom naszego miasta podczas spotkań roboczych. W ćwiczeniach, poza tymi zastępami, które czuwały nad bezpieczeństwem mieszkańców w swoich strażnicach udział wzięło 18 wozów bojowych i ponad 70-ciu strażaków. (Foto i tekst: P Kołtacki )

Ćwiczenia_PSP_w_Zakurzewie_1.jpg Ćwiczenia_PSP_w_Zakurzewie_2.jpg Ćwiczenia_PSP_w_Zakurzewie_4.jpg Ćwiczenia_PSP_w_Zakurzewie_5.jpg Ćwiczenia_PSP_w_Zakurzewie_6.jpg Ćwiczenia_PSP_w_Zakurzewie_3.jpg

f t g m