Copyright 2020 - KM PSP Grudziądz

Ćwiczenia w Rafpolu

W czwartek 29 września 2016 r. na terenie zakładu produkującego różnego rodzaju folie firmy FAFPOL w Rudzie odbyły się pożarnicze ćwiczenia zgrywające grudziądzkich jednostek PSP, OSP oraz pracowników zakładu. W założeniu do ćwiczeń przyjęto wybuch pożaru w jednej z hal produkcyjnych a także odszukanie zaginionego pracownika. Zabezpieczeniem wodnym ćwiczeń oprócz hydrantów był zbiornik wody gaśniczej znajdujący się na terenie zakładu. W ćwiczeniach wzięły udział 4 zastępy straży pożarnej. Jak pokazała praktyka pracownicy prawidłowo wykorzystali podręczny sprzęt gaśniczy, umieli rozwinąć linie gaśnicze z hydrantów wewnętrznych i skutecznie powstrzymywali rozwój pożaru do czasu przyjazdu straży pożarnej. Po zakończeniu ćwiczeń zaproszono wszystkich uczestników do sali konferencyjnej. Tam przy kawie, w obecności prezesów firmy omówiono całe ćwiczenia a także rozmawiano na temat dalszej współpracy zakładu zarówno ze strażą zawodową jak i z najbliższą jednostką OSP. (foto i tekst Piotr Kołtacki)

Cwiczenia_w_Rafpolu_4.jpg   Cwiczenia_w_Rafpolu_6.jpg   Cwiczenia_w_Rafpolu_5.jpg

Cwiczenia_w_Rafpolu_1.jpg    Cwiczenia_w_Rafpolu_3.jpg    Cwiczenia_w_Rafpolu_2.jpg   

f t g m