Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Ćwiczenia w Centrum Edukacji Ekologicznej

We wtorek 12 lipca o godz. 09:00 na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziadzu przeprowadzono dzienne ćwiczenia obiektowe. Miały one na celu sprawdzenie warunków ewakuacji pracowników oraz doskonalenie zasad współdziałania straży pożarnej i personelu Centrum. Zaplanowano pożar pozorowany pomieszczenia sali wykladowej znajdujacej się w kompleskie budynków edukacyjnych. Z pomieszczeń tych podczas zwiedzania Centrum Edukacji korzystają dzieci z grudziadzkich szkół i przedszkoli, dla których zajęcia z ekologii i znajomości rośłin i zwierząt wystepujacych w podgrodziadzkich lasach są częścią zajęć szkolnych z biologii i przyrody.Ćwiczenia zostały przeprowadzono bardzo sprawnie a pracownicy ewakuowali się zgodnie z zasadami wpisanymi w Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Po prawie godzinnych zmaganiach zastępy PSP wróciły do bazy.

Tekst i foto: mł. bryg. Piotr Kołtacki

kolt18 kolt19 kolt20

f t g m